Jüri Orn

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.ETF4241Eesti kooli ajalugu neljas köites. 4. köide (1940 kuni tänpäevani)
(Tallinna Pedagoogikaülikool, prof.)
2000 - 2002
2.ETF3617Õpistiil kui antropoloogiline ja esteetiline fenomen
(Tallinna Pedagoogikaülikool, prof.)
1999 - 2001
3.SF0130024s98Õppiva inimese ja kasvatustegelikkuse areng kultuuriruumis
(Tallinna Pedagoogikaülikool, professor)
1998 - 2000
4.SF0131347s99Infotehnoloogia ja innovatsioon koolis - Interneti roll koolikultuuri muutumisel
(Tallinna Pedagoogikaülikool, professor)
5.SF0131656s00Organisatsioonikultuuri mõju pedagoogide rahulolule
(Tallinna Pedagoogikaülikool, professor)