teema: Infotehnoloogia ja innovatsioon koolis - Interneti roll koolikultuuri muutumisel
tunnusnumber: SF0131347s99
projekti tüüp: doktorandi teadustöö sihtfinantseerimine
asutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
nimi: Mart Laanpere

juhendaja
nimi asutus amet  
Jüri OrnTallinna Pedagoogikaülikoolprofessor