teema: Organisatsioonikultuuri mõju pedagoogide rahulolule
tunnusnumber: SF0131656s00
projekti tüüp: doktorandi teadustöö sihtfinantseerimine
asutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
nimi: Tarmo Salumaa

juhendaja
nimi asutus amet  
Jüri OrnTallinna Pedagoogikaülikoolprofessor