Teet Örd

[ elulookirjeldus ]

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.ETF6789Müra poolt indutseeritud nähtused mittehomogeensetes ja anisotroopsetes keskkondades
()
2006 - 2009
2.SF0182647s04Stohhastilised protsessid mittetasakaalulistes füüsikalistes süsteemides
(Tartu Ülikool, dotsent)
2004 - 2008
3.ETF6540Kõrgtemperatuursed ülijuhid mitmetsoonilistes stsenaariumides
(Tartu Ülikool, dotsent)
2005 - 2007
4.SF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, dotsent)
2002 - 2006
5.ETF5662Üldistatud Browni osakeste dünaamika kvaasiperioodilistes mittelineaarsetes keskkondades
(Tartu Ülikool, dotsent)
2003 - 2005
6.ETF4961Korrastused dopingmuutlike energiaspektritega ülijuhtides
(TÜ Teor. Füüs. Inst., dotsent)
2002 - 2004
7.ETF3591Struktuursed ja elektronkorrastused seisunditevahelisel hübridisatsioonil perovskiitides
(Tartu Ülikool, dots.)
1999 - 2001
8.SF0380178s98Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, dotsent)
1997 - 2001
9.SFDs03Mitmekomponendiliste ülijuhtide termodünaamilised omadused ja anisotroopia
(Tartu Ülikool, dotsent)