Piret Kuusk

[ elulookirjeldus ]

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.SF0182561s03Normatiivsus: filosoofiliste aluste, ajalooliste allikate ning avaldusmisvormide kriitiline käsitlus
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
2003 - 2007
2.ETF6206Üldistatud välisarvutused ja Youngi sümmeetriatega tensorväljade N-kompleksid
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur, laborijuhataja kt.)
2005 - 2006
3.SF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
2002 - 2006
4.ETF5026Stringiteooria, braanikosmoloogia ja aja probleem
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
2002 - 2005
5.ETF4515Kõrgemat järku välisarvutus, üldistatud kohomoloogiad ja nende rakendused kõrgete spinnidega kalibratsiooniväljadele
(TÜ Füüsika Instituut, v.tead.)
2001 - 2004
6.ETF3870Duaalsused stringikosmoloogias ja kvantväljateoorias
(TÜ Füüsika Instituut, v.tead.)
1999 - 2001
7.SF0380178s98Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
1997 - 2001
8.SF0181148s99Duaalsusteisendused superstringide ja kalibratsiooniväljade vahel
(Tartu Ülikool)
9.SF0181574s00Stringikosmoloogia
(Tartu Ülikool)