Risto Tammelo

[ elulookirjeldus ]

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.ETF6789Müra poolt indutseeritud nähtused mittehomogeensetes ja anisotroopsetes keskkondades
(Tartu Ülikool)
2006 - 2009
2.SF0182647s04Stohhastilised protsessid mittetasakaalulistes füüsikalistes süsteemides
(Tartu Ülikool, prof., TÜ teor. füüs inst ja TÜ füüs osak juhataja)
2004 - 2008
3.SF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, professor)
2002 - 2006
4.ETF5662Üldistatud Browni osakeste dünaamika kvaasiperioodilistes mittelineaarsetes keskkondades
(TÜ Füüsika-keemiateaduskond, professor)
2003 - 2005
5.ETF4042Lainete levimine stohhastilises aegruumis: fluktuatsioonide poolt indutseeritud ülekanne
(Tartu Ülikool, prof.)
2000 - 2003
6.SF0380178s98Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, professor)
1997 - 2001
7.SF0181960s01Aegruumi tunnelid ja gravitatsiooniläätsed
(Tartu Ülikool, professor)
8.SF0181146s99Lainevõrrandite täpsed multipoollahendid kõveras aeg-ruumis
(Tartu Ülikool, professor)
9.SF0181147s99Teist järku seostuste rakendusvõimalusi üldrelatiivsusteoorias
(Tartu Ülikool, professor)
10.SFDs03Trihhotoomse müra konstruktiivne roll mittelineaarsetes dünaamiliste süsteemides ja ökoloogilistes mudelites
(, professor)