[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Maie
2.Perekonnanimi Vikat
3.Töökoht Tallinna Ülikool
4.Ametikoht Emeriitprofessor
5.Sünniaeg 08.04.1936 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Eesti Muusikaakadeemia
7.Teenistuskäik 1967-2001- Tallinna pedagoogilise Instituudi õpetaja, vanemõpetaja, dotsent, eelkoolipedagoogika õppetooli professor
8.Teaduskraad Ph.D
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Moskva Pedagoogiline Instituut, 1979
10.Tunnustused EAPS ja Eesti Haridusministeeriumi teadustööde konkursi auhind 1998.a., Eesti Muusikaõpetajate Assotsiatsiooni auhid 2000a., EESTI Vabariigi IV klassi Valgetähe märk
2001 – TPÜ rektoraadi eripreemia artikli eest
“Impact of Folk Music activities on Child´s
Intellectual Development at Preschool Age”.
In A.Liimets (Hrsg.) Integration als Problem
In der Erziehungwissenschaft, Band 5. Peter
Lang, 247-254.
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
EECERA – European Early Childhood Education Research Association liige; ISME – International Society of Music Education liige; Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu, CIOFF-Estonia liige; EVHM muusikaõpetuse ainekomisjoni liige; EAPS-I - Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi liige
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Elina Seegel, MA, 2004, juh. Maie Vikat. Muusikakooli ja kodu koostöövõimalused lapse huvitegevuse toetamisel nooremas koolieas. TLÜ

Elin Ots, MA, 2004, juh. Maie Vikat. Muusika kuulamise osatähtsusest õpilase sotsialiseerimisel murde- ja noorukieas. TLÜ

Inna Järva, PhD, 2004, juh. Maie Vikat. Põlvkondlikud muutused Eestimaa vene perekondade kasvatuses: sotsiokultuuriline käsitlus. TLÜ

Maia Muldma, PhD, 2004, juh. Maie Vikat. Fenomen muzõki v formirovanii dialoga kultur. Sopostavitelnõi analiz mnenii uc`itelei muzõki s`kol s estonskim I russkim jazõkom obucenia. TLÜ

Monika Pullerits, PhD, 2004, juh. Maie Vikat. Muusikaline draama algõpetuses – kontseptsioon ja rakendusvõimalusi lähtuvalt C.Orffi süsteemist. TLÜ

Eva Noormaa, MA, 2003, juh. Maie Vikat. Meedia osa andeka lapse sotsialiseerimises. TLÜ

Edna Vahter, MA, 2002, juh. Maie Vikat. Kunsti- ja kirjaõpetuse seostest alushariduse kunstiõpetuses. TLÜ

Anu Sepp, MA, 2001, juh. Maie Vikat. 4. – 6. klassi muusika õppekirjanduse kontseptuaalsed alused. TLÜ

Ave Kumpas, MA, 2001, juh. Maie Vikat. Varajane muusikakasvatus laulu- ja mängukoolis väikelapse arendajana. TLÜ

Tuuli Toom, MA, 2001, juh. Maie Vikat. Muusika ja liikumise seostest algastme muusikakasvatuses. TLÜ

Kristi Kiilu, MA, 2000, juh. Maie Vikat. Diferentseeritud muusikaline tegevus eelkooliealiste laste muusikatunnis. TLÜ

Ülle Saarits, MA, 1999, juh. Maie Vikat. Vanavanema roll linnaperekonnas: lapsevanema refleksioonis. TLÜ

Inge Raudsepp, MA, 1998, juh. Maie Vikat. Regilaulu käsitlemise võimalusi põhikooli muusikaõpetuses. TLÜ

Inna Järva, MA, 1998, juh. Maie Vikat. EstDan projektide kasvatuslikud püüdlused. TLÜ

Maia Muldma, MA, 1998, juh. Maie Vikat. Muukeelse kooli õpilaste integreerumine Eesti ühiskonda muusikakasvatuse kaudu. TLÜ

Monika Pullerits, MA, 1998, juh. Maie Vikat. C.Orffi muusikaõpetuse süsteemi elementide kasutamisvõimalusi muusikakasvatuses. TLÜ

13.Teadustöö põhisuunad Andeka lapse areng; muusikalise ja kognitiivse arengu seosed
14.Jooksvad grandid Osalen Tallinna Haridusameti grandis;"Tallinna linna esiõpetusrühmade -ja algklassiõpetajate õppimiskäsitused"
2005-2008 ETF grant “Eelkoolihariduse efektiivsus ja selle jätkusuutlik areng põhikoolis.” Projektijuht L. Talts.
15.Teaduspublikatsioonid

Vikat, M., Ruokonen, I., 2005. The creativity of gifted children in Estonia and Finland from a musical and environmental perspective. In TRAMES, Journal of the Humanities and Social Scienses , Vol.9 , No 1, 49-68.

Vikat, M., Talts, L.(2004) The pedagogical views of Estonian preschool teachers about the learning process. htt://www.leeds.ac.uk./educol/documents/0003634.htm. Ilmumiskoht: http://www.leeds.ac.uc/

Vikat, M., Talts, L., Sikka, H. (2004) The pedagogical views of Estonian-speaking and Russian-speaking preschool teachers about the learning process. In book: Sustainable development. Culture. Education. Articles in early childhood education, pp 111-129, TPÜ.

Vikat, M., Hytönen, J. Talts, L. Krokfors, L.(2003) What educational objectives are considered important by preschool teachers in Heksinki and Tallinn? Trames.Journal of the Humanities and Social Sciences. Vol 7, No 4, 257-268.

Vikat, M.(2001) Impact of folk musik activities on child`s intellectual development at preschool age. In book: Integration als problem in der Erziehungs Wissenschaft. Band 5 (ed. by a. Liimets).Peter Lang: Europäischen Verlag der Wissenschaften. Pp 247-255.

Vikat, M. & Ruokonen, I. (2001) Pedagogical and socio-psychological characteristics of talanted children and their learning environment in Estonian and Finland

viimati muudetud: 14.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Maie
2.Surname Vikat
3.Institution Tallinn University
4.Position Professor emeritus
5.Date of birth 08.04.1936 (day.month.year)
6.Education Music Academy of Estonia
7.Research and
professional experience
1962-1967Head of the Cabinet of Music, TPU; 1967-2001 teacher, lector, assistant prof. of the chair of Preschool Pedagogy.
8.Academic degree Ph.D
9.Dates and sites of
earning the degrees
Moscow Pedagogical Institute, 1979
10.Honours/awards Annual awards of the competition of research papers of Estonian Academic Sociaty of Education in 1998. Annual award of the Estonian Association of Music Teacher - 2000; Valgetähe orden of Estonian Republic
Member of the EECERA, OMEP, ISME
11.Research-administrative
experience
Member in the international organization: European Educational Research Association
12.Supervised dissertations

Elina Seegel, MA, 2004, superv. Maie Vikat. Muusikakooli ja kodu koostöövõimalused lapse huvitegevuse toetamisel nooremas koolieas. TLÜ

Elin Ots, MA, 2004, superv. Maie Vikat. Muusika kuulamise osatähtsusest õpilase sotsialiseerimisel murde- ja noorukieas. TLÜ

Inna Järva, PhD, 2004, superv. Maie Vikat. Põlvkondlikud muutused Eestimaa vene perekondade kasvatuses: sotsiokultuuriline käsitlus. TLÜ

Maia Muldma, PhD, 2004, superv. Maie Vikat. Fenomen muzõki v formirovanii dialoga kultur. Sopostavitelnõi analiz mnenii uc`itelei muzõki s`kol s estonskim I russkim jazõkom obucenia. TLÜ

Monika Pullerits, PhD, 2004, superv. Maie Vikat. Muusikaline draama algõpetuses – kontseptsioon ja rakendusvõimalusi lähtuvalt C.Orffi süsteemist. TLÜ

Eva Noormaa, MA, 2003, superv. Maie Vikat. Meedia osa andeka lapse sotsialiseerimises. TLÜ

Edna Vahter, MA, 2002, superv. Maie Vikat. Kunsti- ja kirjaõpetuse seostest alushariduse kunstiõpetuses. TLÜ

Anu Sepp, MA, 2001, superv. Maie Vikat. 4. – 6. klassi muusika õppekirjanduse kontseptuaalsed alused. TLÜ

Ave Kumpas, MA, 2001, superv. Maie Vikat. Varajane muusikakasvatus laulu- ja mängukoolis väikelapse arendajana. TLÜ

Tuuli Toom, MA, 2001, superv. Maie Vikat. Muusika ja liikumise seostest algastme muusikakasvatuses. TLÜ

Kristi Kiilu, MA, 2000, superv. Maie Vikat. Diferentseeritud muusikaline tegevus eelkooliealiste laste muusikatunnis. TLÜ

Ülle Saarits, MA, 1999, superv. Maie Vikat. Vanavanema roll linnaperekonnas: lapsevanema refleksioonis. TLÜ

Inge Raudsepp, MA, 1998, superv. Maie Vikat. Regilaulu käsitlemise võimalusi põhikooli muusikaõpetuses. TLÜ

Inna Järva, MA, 1998, superv. Maie Vikat. EstDan projektide kasvatuslikud püüdlused. TLÜ

Maia Muldma, MA, 1998, superv. Maie Vikat. Muukeelse kooli õpilaste integreerumine Eesti ühiskonda muusikakasvatuse kaudu. TLÜ

Monika Pullerits, MA, 1998, superv. Maie Vikat. C.Orffi muusikaõpetuse süsteemi elementide kasutamisvõimalusi muusikakasvatuses. TLÜ

13.Current research program Development of gifted children; development of intellect and growth environment in early childhood;
14.Current grant funding 2005 – 2008, research grant of Estonian Science Foundation “Eelkoolihariduse efektiivsus ja selle jätkusuutlik areng põhikoolis” [The efficiency of preschool education and its sustainable development in basic school]. Project leader: L.Talts.
15.List of most important publications

Vikat, M., Ruokonen, I., 2005. The creativity of gifted children in Estonia and Finland from a musical and environmental perspective. In TRAMES, Journal of the Humanities and Social Scienses , Vol.9 , No 1, 49-68.

Vikat, M., Talts, L.(2004) The pedagogical views of Estonian preschool teachers about the learning process. htt://www.leeds.ac.uk./educol/documents/0003634.htm. Ilmumiskoht: http://www.leeds.ac.uc/

Vikat, M., Talts, L., Sikka, H. (2004) The pedagogical views of Estonian-speaking and Russian-speaking preschool teachers about the learning process. In book: Sustainable development. Culture. Education. Articles in early childhood education, pp 111-129, TPÜ.

Vikat, M., Hytönen, J. Talts, L. Krokfors, L.(2003) What educational objectives are considered important by preschool teachers in Heksinki and Tallinn? Trames.Journal of the Humanities and Social Sciences. Vol 7, No 4, 257-268.

Vikat, M.(2001) Impact of folk musik activities on child`s intellectual development at preschool age. In book: Integration als problem in der Erziehungs Wissenschaft. Band 5 (ed. by a. Liimets).Peter Lang: Europäischen Verlag der Wissenschaften. Pp 247-255.

Vikat, M. & Ruokonen, I. (2001) Pedagogical and socio-psychological characteristics of talanted children and their learning environment in Estonian and Finland

last updated: 14.10.2005

[ sulge aken ]