[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Atko
2.Perekonnanimi Viru
3.Töökoht TÜ, kehakultuuriteaduskond
4.Ametikoht prof emer
5.Sünniaeg 07.09.1932 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus kõrgem, TÜ, arstiteaduskond, kehakultuuriosakond, kehalise asvatuse ja spordi õpetaja 1955
1956-1959 Tartu Ülikool, aspirantuur füsioloogia kateedris
7.Teenistuskäik 1949-1951 Viljandi Laste Spordikooli treener
1953-1959 TRÜ Spordiklubi Laste Spordikooli treener
1955-1957 Tartu 7.kooli kehalise kasvatuse ôpetaja
1959-1964 Tartu Ülikooli Sportmängude kateedri ôpetaja
1964-1967 Spordimeditsiini kateedri vanemôpetaja
1967-1971 Spordimeditsiini kateedri juhataja 1971-1992 Spordifüsioloogia kateedri juhataja-professor
1973-1989 Kehakultuuriteaduskonna dekaanalates
1992-1998 Spordibioloogia instituudi spordifüsioloogia professoralates 1998 professor emeritus
8.Teaduskraad bioloogia dr
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
1970 Eesti NSV TA Bioloogia nõukogu;
10.Tunnustused 1977 - ENSV teeneline teadlane
1988 - Anohhini medal
2001 - Punase risti orden
2002 - EV elutöö preemia
2003 - Leedu Spordiakadeemia audoktor
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
1985-1989 Eesti Füsioloogia Seltsi esimees
1989-2001 Eesti Olümpiaakadeemia president
1989 – Eesti Teadlaste Liidu nõukogu liige
Sports Biology – korrespondent toimetaja
International Journal of Physiology – toimetuse kolleegiumi liige
Sports Medicine, Training, Rehabilitation - toimetuse kolleegiumi liige Medicina dello Sport - toimetuse koleegiumi liige
Medicina Sportiva- toimetuse kolleegiumi liige
Kinesiologia -toimetuskolleegiumi liige
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Anu Järvekülg, MSc, 2000, juh. Atko Viru. Aeroobvõimlemise anktsiolüütilist ja emotsionaalset tasakaalu tõhustav mõju ning selle füsioloogiline mehhanism. TÜ

Marge Grauberg, MSc, 1999, juh. Atko Viru. Kehalise aktiivsuse vahekord tervise, fitnessi, tööpuhuste hormonaalmuutuste ja psüühilise seisundiga meesüliõpilastel. TÜ

Anne Volver, MSc, 1997, juh. Atko Viru. Kehaliste võimete arengu eripära sõltuvalt suguküpsusstaadiumist tütarlastel. TÜ

Livian Laaneots, MSc, 1997, juh. Atko Viru. Hormonaalmuutused kehaliste pingutuste testimisel puberteediealistel tütarlastel. TÜ

Inga Neissaar, MSc, 1993, juh. Atko Viru. Rütmivõimlemise kasutamine kehalise tubliduse (fitnessi) tõhustamiseks naistel. TÜ

Merike Kull, MSc, 1993, juh. Atko Viru. Keskkooliõpilaste tervisealased teadmised ja hinnangud oma tervislikule seisundile ning nende seos kehalise fitnessiga. TÜ

Uno Halling, MSc, 1991, juh. Atko Viru. Uno Halling Lihasjõu arengu seaduspärasused lastel ja noortel erineva kehalise aktiivsuse korral.. TÜ

13.Teadustöö põhisuunad Kehalisele tegevusele adaptatsiooni hormonaalregulatsioon, lihaskoe ja endokriinsüsteemi adaptatsioon kehalisele koormusele
14.Jooksvad grandid ETFgrant 5847 Endogeense testosterooni akuutne mõju lihaskontraktsiooni jõule ja võimsusele, hoidja
15.Teaduspublikatsioonid

Viru A, Karelson K, Kuusler K, Janson T, Viru M. Cortisol and testosterone in exercise at the onset of puberty in boys. Res Sports Med, 2004, 12: 201-207.

Viru, A., Viru M. Cortisol - essential adaptation hormone in exercise.Int J of Sports Medicine, 2004, 25:461-464.

Hackney A.C., Szczepanowska E., Viru A.M Basal testicular testosterone production in endurance-trained men is suppressed. Eur J Appl Physiol 2003, 89 (2): 198-201.

Loko J., Aule R., Sikkut T., Ereline J., Viru A. Age differences in growth and physical abilities in trained and ultratrained girls 10-17 years of age. Am J Human Biol 2003, 15 (1): 72-77

Mäll M, Karelson K, Janson T, Viru M, Viru A. Motivation effect on performance and heart rate in circum pubertal and post pubertal girls. Medicina Sportiva, 2003, 7: E147-E151.

Mäll M, Karelson K, Viru M, Viru A. Reduction of relative maximum oxygen uptake in girls of advanced sexual maturation. Kinesiology, 2003, 35:131-134.

Viru A., Viru M., Bosco C. Hormones in short-term exercises: anaerobic events. Strength & Conditioning Journal 2003, 25 (4): 31-37.

Viru A., Viru M. Hormones in short-term exercises: resistance and power exercises. National Strengt & Conditioning Association, 2003, 25, 5, 7-15.

Viru A. Early contributions of Russian stress and exercise physiologists. J Appl Physiol. 2002 Apr;92(4):1378-82.

Viru A, Hackney AC, Välja E, Karelson K, Janson T, Viru M. Influence of prolonged continuous exercise on hormone responses to subsequent exercise in humans. Eur J Appl Physiol 2001,85:578-585.

Viru A, Viru M. Biochemical Monitoring of Sports Training. Champaign, Human Kinetics, 2001,283p.

Bosco C, Iacovelli M, Tsarpela O, Cardinale M, Bonifazi M, Tihanyi J, Viru M, De Lorenzo A, Viru A. Hormonal responses to whole-body vibration in men.Eur J Appl Physiol. 2000 Apr;81(6):449-54.

Viru A., M. Viru. The nature of the training response. In: Exercise and Sport Science. W. E. Garret and D.T. Kirkendall (ed.), Baltimore, Williams & Wilkins. 2000; 67-97.

Viru A, Viru M. Cortisol in monitoring of athletes adaptivity changes. Medicina dello Sport 2000, 53:323-327

Viru A, Viru M. Nature of training effects. In: W.E.Garett, D.T. Kirkundall (ed.) Exercise and Sport Science. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000,67-95.

Volver A, Viru A, Viru M. Improvement of motor abilities in pubertal girls. J Sports Med Phys Fitness 2000, 40:17-25

viimati muudetud: 11.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Atko
2.Surname Viru
3.Institution University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences
4.Position Prof emeritus
5.Date of birth 07.09.1932 (day.month.year)
6.Education University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Physical Education, 1955
1956-1959 University of Tartu Department of Sports Physiology, PhD student
7.Research and
professional experience
1959-1964 Tartu University, teacher and senior teacher, chair of sports games
1964-1967 Senior teacher, chair of sports medicine
1967-1971 Chairman, docent chair of sports medicine
1971-1992 Chairman, professor, Chair of sports physiology
1973-1989 Dean of the Faculty of Physical Education and Sports
1992-1998 Professor of Sports Physiology
since 1998 Professor emeritus
8.Academic degree Doctor biol.sci (D.Sc.)
9.Dates and sites of
earning the degrees
1970 Academy of Sciences of Estonia
10.Honours/awards 1977 Merrit scientist of Estonian SSR
1988 Anokhin medal
2001 Red cross orden
2002 Award of the Government of the Estonia for life-long activity
2003 Professor honoris causa Lithuanian Academy of Physical Education
11.Research-administrative
experience
1985-1989 Chairman of the Estonian Physiological Society
1989-1991 President of National Olympic Academy of Estonia
1989 – Member of the board of Estonian Union of Scientists
Sports Biology – correspondent editor
International Journal of Sports Medicine – member of the editorial board
Sports Medicine, Training, Rehabilitation – the same
Medicina dello Sport – the same
Medicina Sportiva – the same
Kinesiologia – the same
12.Supervised dissertations

Anu Järvekülg, MSc, 2000, superv. Atko Viru. Aeroobvõimlemise anktsiolüütilist ja emotsionaalset tasakaalu tõhustav mõju ning selle füsioloogiline mehhanism. TÜ

Marge Grauberg, MSc, 1999, superv. Atko Viru. Kehalise aktiivsuse vahekord tervise, fitnessi, tööpuhuste hormonaalmuutuste ja psüühilise seisundiga meesüliõpilastel. TÜ

Anne Volver, MSc, 1997, superv. Atko Viru. Kehaliste võimete arengu eripära sõltuvalt suguküpsusstaadiumist tütarlastel. TÜ

Livian Laaneots, MSc, 1997, superv. Atko Viru. Hormonaalmuutused kehaliste pingutuste testimisel puberteediealistel tütarlastel. TÜ

Inga Neissaar, MSc, 1993, superv. Atko Viru. Rütmivõimlemise kasutamine kehalise tubliduse (fitnessi) tõhustamiseks naistel. TÜ

Merike Kull, MSc, 1993, superv. Atko Viru. Keskkooliõpilaste tervisealased teadmised ja hinnangud oma tervislikule seisundile ning nende seos kehalise fitnessiga. TÜ

Uno Halling, MSc, 1991, superv. Atko Viru. Uno Halling Lihasjõu arengu seaduspärasused lastel ja noortel erineva kehalise aktiivsuse korral.. TÜ

13.Current research program Hormonal regulation of adaptation to muscular activity
14.Current grant funding ESF grant 5847 Rapid influence of acute endogenous testosterone level on force and power of muscle contraction, holder
15.List of most important publications

Viru A, Karelson K, Kuusler K, Janson T, Viru M. Cortisol and testosterone in exercise at the onset of puberty in boys. Res Sports Med, 2004, 12: 201-207.

Viru, A., Viru M. Cortisol - essential adaptation hormone in exercise.Int J of Sports Medicine, 2004, 25:461-464.

Hackney A.C., Szczepanowska E., Viru A.M Basal testicular testosterone production in endurance-trained men is suppressed. Eur J Appl Physiol 2003, 89 (2): 198-201.

Loko J., Aule R., Sikkut T., Ereline J., Viru A. Age differences in growth and physical abilities in trained and ultratrained girls 10-17 years of age. Am J Human Biol 2003, 15 (1): 72-77

Mäll M, Karelson K, Janson T, Viru M, Viru A. Motivation effect on performance and heart rate in circum pubertal and post pubertal girls. Medicina Sportiva, 2003, 7: E147-E151.

Mäll M, Karelson K, Viru M, Viru A. Reduction of relative maximum oxygen uptake in girls of advanced sexual maturation. Kinesiology, 2003, 35:131-134.

Viru A., Viru M., Bosco C. Hormones in short-term exercises: anaerobic events. Strength & Conditioning Journal 2003, 25 (4): 31-37.

Viru A., Viru M. Hormones in short-term exercises: resistance and power exercises. National Strengt & Conditioning Association, 2003, 25, 5, 7-15.

Viru A. Early contributions of Russian stress and exercise physiologists. J Appl Physiol. 2002 Apr;92(4):1378-82.

Viru A, Hackney AC, Välja E, Karelson K, Janson T, Viru M. Influence of prolonged continuous exercise on hormone responses to subsequent exercise in humans. Eur J Appl Physiol 2001,85:578-585.

Viru A, Viru M. Biochemical Monitoring of Sports Training. Champaign, Human Kinetics, 2001,283p.

Bosco C, Iacovelli M, Tsarpela O, Cardinale M, Bonifazi M, Tihanyi J, Viru M, De Lorenzo A, Viru A. Hormonal responses to whole-body vibration in men.Eur J Appl Physiol. 2000 Apr;81(6):449-54.

Viru A., M. Viru. The nature of the training response. In: Exercise and Sport Science. W. E. Garret and D.T. Kirkendall (ed.), Baltimore, Williams & Wilkins. 2000; 67-97.

Viru A, Viru M. Cortisol in monitoring of athletes adaptivity changes. Medicina dello Sport 2000, 53:323-327

Viru A, Viru M. Nature of training effects. In: W.E.Garett, D.T. Kirkundall (ed.) Exercise and Sport Science. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000,67-95.

Volver A, Viru A, Viru M. Improvement of motor abilities in pubertal girls. J Sports Med Phys Fitness 2000, 40:17-25

last updated: 11.10.2005

[ sulge aken ]