[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Rain
2.Perekonnanimi Lahtmets
3.Töökoht Tallinna Tehnikaülikool
4.Ametikoht Dotsent
5.Sünniaeg 26.03.1936 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Tallinna Ülikool (TPedI) 1990 andragoogika ja psühholoogia lisaeriala
Tallinna Tehnikaülikool 1959 elektriinsener
Tallinna Polütehnikum 1954 tehnik-elektromehaanik
7.Teenistuskäik TTÜ õppejõud alates 1970, dotsent alates 1977
Kehra Tselluloosi- ja Paberikombinaat 1968-1970, peanergeetiku aset.
Elektrotehnika Teadusliku Uurimise Instituut 1963-1964, vanemteadur
Eesti Tööstusprojekt 1958-1963, insenerist grupijuhini
8.Teaduskraad Tehnikakandidaat
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Leningradi Polütehniline Instituut 1969
10.Tunnustused TTÜ teenetemedal Mente et Manu
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
Rahvusvahelise sümpoosioni Actual problems of Electrical Drives and Industry Automation kogumiku toimetamine 1997, 1999, 2001, 2003.
Rahvusvahelise sümpoosioni Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering kogumiku toimetamine 2004, 2005.
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Aivar Säde, MSc, 2004, juh. Rain Lahtmets. Liftimaketi kaugjälgimissüsteem. TTÜ

13.Teadustöö põhisuunad Energiamuundus- ja energiavahetusprotsesside uurimine
14.Jooksvad grandid
15.Teaduspublikatsioonid

Lahtmets, R. (ed.) 2nd International Symposium "Topical Problems of Education in the Field if Electrical and Power Engineering" : Kuressaare, Estonia, January 17-22, 2005. Kuressaare, 2004. 137 p.

Lahtmets, R. (ed.) Symposium "Topical Problems of Education in the Field if Electrical and Power Engineering" : Kuressaare, Estonia, January 19-24, 2004. Kuressaare, 2004. 78 p.

Lahtmets, R. (ed.) The 4th Research Symposium of Young Scientists : Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : Tallinn, Estonia, May 17-21, 2003. Tallinn : Tallinn Technical University, 2003. 140 p.

Lahtmets, R. Elektrotehnika. I, Alalisvool. Tallinn : TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2002. 72 lk.

Lahtmets, R. Elektrotehnika. II, Vahelduvvool. Tallinn : TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2002. 68 lk.

Lahtmets, R. (ed.) Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the 3rd Research Symposium of Young Scientists : Tallinn, Estonia, May 19-26, 2001. Tallinn : Tallinn Technical University, 2001. 108 p.

Lahtmets, R. (ed.) Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the Research Symposium of Young Scientists : Tallinn, Estonia, May 31 - June 5, 1999. Tallinn : Tallinn Technical University Department of Electrical Drives and Power Electronics, 1999. 104 p.

Lahtmets, R. (ed.) Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the Research Symposium of Young Scientists : Lohusalu, Estonia, June 1-8, 1997. Tallinn : Tallinn Technical University, 1997. 60 p.

viimati muudetud: 07.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Rain
2.Surname Lahtmets
3.Institution Tallinn University of Technology
4.Position Ass. Prof
5.Date of birth 26.03.1936 (day.month.year)
6.Education Tallinn University 1990
Tallinn University of Technology 1959
Tallinn Polytechnic School 1954
7.Research and
professional experience
Tallinn University of Technology since 1970, Ass. Prof. since 1977
Kehra Pulp and Paper Mill 1968-1970, deputy chief power engineering
ETUI 1963-1964, senior researcher
Eesti Tööstusprojekt 1958-1963, engineer, team manager
8.Academic degree Cand
9.Dates and sites of
earning the degrees
Leningrad University of Technology 1969
10.Honours/awards Mente et Manu medal
11.Research-administrative
experience
Editor of the Proceedings of the International Symposium "Actual problems of Electrical Drives and Industry Automation" 1997, 1999, 2001, 2003.
Editor of the Proceedings of the International Symposium "Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering" 2004, 2005.
12.Supervised dissertations

Aivar Säde, MSc, 2004, superv. Rain Lahtmets. Liftimaketi kaugjälgimissüsteem. TTÜ

13.Current research program Energy conversion and exchange processes
14.Current grant funding
15.List of most important publications

Lahtmets, R. (ed.) 2nd International Symposium "Topical Problems of Education in the Field if Electrical and Power Engineering" : Kuressaare, Estonia, January 17-22, 2005. Kuressaare, 2004. 137 p.

Lahtmets, R. (ed.) Symposium "Topical Problems of Education in the Field if Electrical and Power Engineering" : Kuressaare, Estonia, January 19-24, 2004. Kuressaare, 2004. 78 p.

Lahtmets, R. (ed.) The 4th Research Symposium of Young Scientists : Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : Tallinn, Estonia, May 17-21, 2003. Tallinn : Tallinn Technical University, 2003. 140 p.

Lahtmets, R. Elektrotehnika. I, Alalisvool. Tallinn : TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2002. 72 lk.

Lahtmets, R. Elektrotehnika. II, Vahelduvvool. Tallinn : TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2002. 68 lk.

Lahtmets, R. (ed.) Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the 3rd Research Symposium of Young Scientists : Tallinn, Estonia, May 19-26, 2001. Tallinn : Tallinn Technical University, 2001. 108 p.

Lahtmets, R. (ed.) Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the Research Symposium of Young Scientists : Tallinn, Estonia, May 31 - June 5, 1999. Tallinn : Tallinn Technical University Department of Electrical Drives and Power Electronics, 1999. 104 p.

Lahtmets, R. (ed.) Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the Research Symposium of Young Scientists : Lohusalu, Estonia, June 1-8, 1997. Tallinn : Tallinn Technical University, 1997. 60 p.

last updated: 07.10.2005

[ sulge aken ]