[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Tiit
2.Perekonnanimi Kaps
3.Töökoht Tallinna Tehnikaülikool
4.Ametikoht Puidutöötlemise õppetooli juhataja
Erakorraline professor
5.Sünniaeg 31.01.1940 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Tallinna Tehnikaülikool 1963.a.
7.Teenistuskäik 15.03.2005 - kuni käesoleva ajani - puidutöötlemise õppetooli erakorraline professor, õppetooli juhataja;
15.03.2000 - 14.03.2005 - puidutöötlemise õppetooli professor, õppetooli juhataja;
1991 - 2000 - TTÜ prorektor;
1988 - 1991 - keemiateaduskonna dekaan, dotsent;
1979 - 1988 - puidutöötlemise kateedri juhataja, dotsent;
8.Teaduskraad PhD
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Tallinna Tehnikaülikool, 1970
10.Tunnustused Valgeristi Teenetemärk IV klass, 2003
Eesti NSV Ministrite Nõukogu preemia, 1986 (kaasautorina)
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
Teadusteema "Polümeervaigud ja adhesiivid: saamine ja kvaliteet" täitja;
Teadusteema "Sünteetiliste ja looduslike polümeermaterjalide omadused ja vääristamine" põhitäitja;
TTÜ Raamatukogu nõukogu liige;
Materjalitehnika instituudi nõukogu liige;
Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige;
Polümeermaterjalide instituudi nõukogu liige;
Eesti Puutööliidu juhatuse liige;
TTÜ prorektor (1991 - 2000);
Teema "Männipuidu kaitseimmutuse täiustatud tehnoloogia " vastutav täitja" (EAS projekt 2004-2005)
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Piia Harvonen, MSc, 2004, juh. Tiit Kaps. UV-kiirguse mõju puidu pinnale. TTÜ

Kairi Otto, MSc, 2001, juh. Tiit Kaps, Jüri Starkopf. Sünteesvaikude ja puidu vahelise adhesiooni parameetrite uurimine. TTÜ

Anti Rohumaa, MSc, 1998, juh. Tiit Kaps. Naturaalpuidu ja puidu pinnakatete vastupidavus UV-kiirgusele. TTÜ

Üllar Luga, MSc, 1996, juh. Tiit Kaps, Jüri Starkopf. Alküülresortsiinliimvaikude ja puidu vaheline adhesioon. TTÜ

13.Teadustöö põhisuunad 2.2 Materjaliteadus
14.Jooksvad grandid 5598G "Pinnaenergeetiliste protsesside uurimine" (01.01.2003-31.12.2005); täitja:
15.Teaduspublikatsioonid

K. Otto, T. Kaps, J.-A. Starkopf, Experimental Estimation of Solid Surface Free Energy of Different Species of Wood by Meniscus Shape Analysis, Chemical Technology (Kaunas),35,(1),75-79 (2005).

P.Meier, T. Kaps, U. Kallavus, Swelling of Pinewood (Pinus Sylvestris)in Binary Aqueous Solutions of Organic Substances, Materials Science, 11,140-145 (2005)

K. Otto, T. Kaps, J.-A. Starkopf, Determination of Surrface Tension and Contact Angle Between Wood and Model Solutions by Meniscus Shape Analysis, Fourth International Symposium on Contact Angle, Wettability and Adhesion, Philadelphia, USA, 2004 (accepted);

P. Harvonen, T. Kaps, I. Oja, Chemical Changes of the Surface of the Weathered Wood, Proceedings of Baltic Polymer Symposium, 2003, Riga Technical University, p. 244-248.

T. Kaps, O. Kask, Thermally Treated Wood - Material for Traditional and Innovative Approach, Proceedings of Baltic Polymer Symposium, 2003, Riga Technical University, p 21-25.

viimati muudetud: 03.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Tiit
2.Surname Kaps
3.Institution Tallinn University of Technology
4.Position Head of Chair of Woodworking
Extraordinary Professor
5.Date of birth 31.01.1940 (day.month.year)
6.Education Tallinn University of Technology 1963
7.Research and
professional experience
15.03.2005 - to present time - extraordinary professor of Chair of Woodworking, head of the Chair;
15.03.2000 - 14.03.2005 - professor of Chair of Woodworking, head of the Chair;
1991 - 2000 - vice-rector of TUT;
1988 - 1991 - Dean of the Faculty of Chemical Engineering, assc. professor
1979 - 1988 - Head of the Chair of Woodworking, assc. professor.
8.Academic degree PhD
9.Dates and sites of
earning the degrees
Tallinn University of Technology,
1970
10.Honours/awards "Valgeristi Teenetemärk, IV class", 2003
Premium of the Government of ESSR, 1986 (co-author)
11.Research-administrative
experience
Subject "Polymer resins and adhesives, development and quality" performer;
Subject " Properties and development of synthetic and natural polymeric materials" performer;
Member of the Council of Library of TUT;
Member of the Board of Departement of Materials Engineering;
Member of The Council of the Faculty of Chemical- and Materials Engineering;
Member of the Board of Departement of Polymeric Materials;
Member of the Board of Estonian Woodworking Federation;
Vice-rector of TUT (1991-2000);
12.Supervised dissertations

Piia Harvonen, MSc, 2004, superv. Tiit Kaps. UV-kiirguse mõju puidu pinnale. TTÜ

Kairi Otto, MSc, 2001, superv. Tiit Kaps, Jüri Starkopf. Sünteesvaikude ja puidu vahelise adhesiooni parameetrite uurimine. TTÜ

Anti Rohumaa, MSc, 1998, superv. Tiit Kaps. Naturaalpuidu ja puidu pinnakatete vastupidavus UV-kiirgusele. TTÜ

Üllar Luga, MSc, 1996, superv. Tiit Kaps, Jüri Starkopf. Alküülresortsiinliimvaikude ja puidu vaheline adhesioon. TTÜ

13.Current research program 2.2 Materials Science
14.Current grant funding 5598G " Study of surface energetic parameters" (01.01.2003 - 31.12.2005); performer.
15.List of most important publications

K. Otto, T. Kaps, J.-A. Starkopf, Experimental Estimation of Solid Surface Free Energy of Different Species of Wood by Meniscus Shape Analysis, Chemical Technology (Kaunas),35,(1),75-79 (2005).

P.Meier, T. Kaps, U. Kallavus, Swelling of Pinewood (Pinus Sylvestris)in Binary Aqueous Solutions of Organic Substances, Materials Science, 11,140-145 (2005)

K. Otto, T. Kaps, J.-A. Starkopf, Determination of Surrface Tension and Contact Angle Between Wood and Model Solutions by Meniscus Shape Analysis, Fourth International Symposium on Contact Angle, Wettability and Adhesion, Philadelphia, USA, 2004 (accepted);

P. Harvonen, T. Kaps, I. Oja, Chemical Changes of the Surface of the Weathered Wood, Proceedings of Baltic Polymer Symposium, 2003, Riga Technical University, p. 244-248.

T. Kaps, O. Kask, Thermally Treated Wood - Material for Traditional and Innovative Approach, Proceedings of Baltic Polymer Symposium, 2003, Riga Technical University, p 21-25.

last updated: 03.10.2005

[ sulge aken ]