[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Maarja
2.Perekonnanimi Lõhmus
3.Töökoht Tartu Ülikool Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond
4.Ametikoht Dotsent
5.Sünniaeg 16.02.1960 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Turu Ülikool - PhD 2002. Avaliku teksti transformatsioone totalitaarses süsteemis. Eesti Raadio toimetamistsensuuri praktikate sotsiosemiootiline analüüs.
Tartu Ülikool - MA 1996. Toimetamine: kas looming või tsensuur?
Tartu Riiklik Ülikool 1984. Ajakirjaniku diplom
7.Teenistuskäik dotsent, Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja komm. osakond, 2004 -
dotsent, Turu Ülikool, Meedia osakond, 2003 -
teadur, Tartu Ülikool, ajak. ja komm. os. 2001 - 2003
lektor, Tartu Ülikool, ajakirj. ja komm. os. 1996 - 2000
toimetaja, Sirp/Kultuurileht 1995 - 1997
kult.sekretär, Soome Instituut 1991 - 1993
toimetaja, Eesti Raadio Kultuurisaated 1984 - 1991
toimetaja, Noorte Hääl, Eesti Üliõpilasmaleva ajaleht 1980
8.Teaduskraad PhD
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Turu Ülikool, Soome 2002
10.Tunnustused Noore ajakirjaniku aastapreemia 1980
Parima ajakirjaniku aastapreemia Eesti Raadios, 1989
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
Meediauurijate Rahvusvaheline Assots.,IAMCR 1996
Euroopa Sotsioloogide Assotsiatsioon, ESA liige
Balti Meediauurijate Assotsiatsioon, BAMR 1998
Eesti Kirjanduse Selts. EKS taasasutajaliige 1995
Eesti Ajakirjanike Liit 1984
Elias Lönnroti Selts, ELS asutajaliige 1988, juhataja 1995-
Eesti Elulugude Ühendus, asutajaliige 1996
Meediaõpetuse selts 1999
Suomen Semiotiikan Seura 1996
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS 1991
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Merike Kaunissaare, MA, 2005, juh. Maarja Lõhmus. Bränd Estonia logo Welcome to Estonia: tõlgendused ja analüüs meediakajastuse ning ekspertintervjuude alusel.. Tartu Ülikool

Merit Karise, MA, 2002, juh. Maarja Lõhmus. Reklaam kui sotsiokultuuriline kommunikatsioon. Tartu Ülikool

13.Teadustöö põhisuunad · Meedia funktsioonide muutus Eesti sotsiokultuurilise ruumi struktuuri muutumise tingimustes
· Avalike tekstide rollid, kujundamismehhanismid ja tüübimuutused
. Meediatekstide analüüs
. Kultuuriuuringud ja meediasemiootika
. Elektroonilise meedia, Avalikõiguslik ringhääling
14.Jooksvad grandid ETF grant 5854, Meedia Eesti avalikkuse kujundamisel ja avalikkus Eesti meedias 1954 - 2004
15.Teaduspublikatsioonid

Lõhmus, M. Avalikud tekstid totalitaarses ühiskonnas. Akadeemia 4/2004, 699 – 717. (eelretsenseeritud)

M. Lõhmus An Effect of meaning-breaker: Analysis of the cartoo 'Just shit', Semiotica 150 - 1/4 2004, 257 - 282

Lõhmus, M. 2003. Avalik tekst ja Nõukogude repressiivne avalik tekst. Tallinn: Keel ja Kirjandus 2/2003, 92 – 100.

Lõhmus, M. 2003. Understanding/misunderstanding of the Public Text. In: E. Tarasti (ed) Understanding/misunderstanding. Acta Semiotica Fennica IX. Imatra: International Semiotics Institute.

Lõhmus, M. Normatywne modele totalitarnych mediow I kontroli wypowiedzi publicznych. Zeszyty Prasoznawcze nr. 3-4 (175-176), Krakow 2003: 35-51

Lõhmus, M. 2002. Between Myths and Censorship: Soviet Popular Text. In: Klinkmann, S. (ed) Popular Imagination. An Anthology of Fantasies and Cultural Practice. Turku: Abo University Press

Lõhmus, M. 2002. Peaks and Crises of Estonian Radio: 1987 – 2001. Rmt: Vihalemm, P. (ed) Baltic Media in Transition. Tartu: Tartu University Press. p.173 – 188.

Lõhmus, M. 2002. Transformation of Public Text in Totalitarian System. A Socio-Semiotic Study of Soviet Censorship Practices in Estonian Radio in the 1980s. Turku: Annales Universitatis Turkuensies, B. 248.

Lõhmus, M. Staging Journalism: Professional Identity and Roles of Journalists in Social Changes. In: Kivikuru, U. (ed) Contesting the Frontiers. Media and Dimensions of Identity. Nordicom. 2001, 187-208

Lõhmus, M. 2000. Karjala julkisenä tekstinä: kenen rajat? In: Tarasti, E. (ed) Ymmärtämisen merkit. Acta Semiotica Fennica VIII. Imatra: International Semiotics Institute, 364-381

Lõhmus, M. Approaches to Media Semiotics: Journalism in Social Context. In: Tarasti, E (ed) Snow, forest, silent. 1999. Helsinki University – Bloomington University, 146-153.

Lõhmus, M. 1997. Journalistic Editing in a Closed Society. In: Koivisto,J., Lauk, E. (eds) Journalism at the Crossroads.Tartu-Tampere, 108-120.

viimati muudetud: 30.09.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Maarja
2.Surname Lõhmus
3.Institution University of Tartu Dep of Journalism and Communication
4.Position Associate professor
5.Date of birth 16.02.1960 (day.month.year)
6.Education University of Turku; PhD (1996 - 2002) Transformation of Public Text in Totalitarian System. A Socio-semiotic Study of Practices of Soviet Censorship in Estonian Radio in the 1980s
University of Tartu; MA (1993 - 1996)
University of Tartu; (1978 - 1984)
7.Research and
professional experience
Assoc. professor, University of Tartu 2004 –
Docent, University of Turku, Finland 2003 –
Researcher,University of Tartu 2001 – 2003
Lecturer, University of Tartu, Dept of Journalism 1996 – 2000
Editor, Estonian cultural weekly 'Sirp' 1995 – 1997
cult.worker, Finnish Institute in Estonia 1991 – 1993
Editor, Estonian Radio Cultural and Literature Program 1984 – 1991
Editor, Noorte Hääl, EÜE Newspaper 1980
8.Academic degree PhD
9.Dates and sites of
earning the degrees
University of Turku 2002
10.Honours/awards Young journalists annual award 1980
Annual award for the best journalist(ER) 1989
11.Research-administrative
experience
European Sociological Association (ESA)
Estonian Sociological Association
Estonian Journalists’ Union, member since 1984
International Assoc. for Media and Communication Research, IAMCR
Baltic Association for Media Research, BAMR member since 1998
Media Education Society, member since 1999
Suomen Semiotiikan Seura, member since 1996
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS member since 1991
Estonian Literature Society, EKS, re-founding member since 1995
Elias Lönnroti Society -Society of Finnish Culture, founding member since 1988, spokeperson since 1995-
-Eesti Elulugude Ühendus/Estonian Association of Biographies (founding member 1996)
12.Supervised dissertations

Merike Kaunissaare, MA, 2005, superv. Maarja Lõhmus. Bränd Estonia logo Welcome to Estonia: tõlgendused ja analüüs meediakajastuse ning ekspertintervjuude alusel.. Tartu Ülikool

Merit Karise, MA, 2002, superv. Maarja Lõhmus. Reklaam kui sotsiokultuuriline kommunikatsioon. Tartu Ülikool

13.Current research program ·Media in totalitarian and democratic system
·Social and cultural transformations of Estonian journalism
·Social and cultural public spheres and communication
·Cultural Studies and Media semiotics
.Electronical Media, PSB
14.Current grant funding ETF grant 5854, Formation of 'public' in Estonia and construction of 'public' in Estonian media 1954 - 2004
15.List of most important publications

Lõhmus, M. Avalikud tekstid totalitaarses ühiskonnas. Akadeemia 4/2004, 699 – 717. (eelretsenseeritud)

M. Lõhmus An Effect of meaning-breaker: Analysis of the cartoo 'Just shit', Semiotica 150 - 1/4 2004, 257 - 282

Lõhmus, M. 2003. Avalik tekst ja Nõukogude repressiivne avalik tekst. Tallinn: Keel ja Kirjandus 2/2003, 92 – 100.

Lõhmus, M. 2003. Understanding/misunderstanding of the Public Text. In: E. Tarasti (ed) Understanding/misunderstanding. Acta Semiotica Fennica IX. Imatra: International Semiotics Institute.

Lõhmus, M. Normatywne modele totalitarnych mediow I kontroli wypowiedzi publicznych. Zeszyty Prasoznawcze nr. 3-4 (175-176), Krakow 2003: 35-51

Lõhmus, M. 2002. Between Myths and Censorship: Soviet Popular Text. In: Klinkmann, S. (ed) Popular Imagination. An Anthology of Fantasies and Cultural Practice. Turku: Abo University Press

Lõhmus, M. 2002. Peaks and Crises of Estonian Radio: 1987 – 2001. Rmt: Vihalemm, P. (ed) Baltic Media in Transition. Tartu: Tartu University Press. p.173 – 188.

Lõhmus, M. 2002. Transformation of Public Text in Totalitarian System. A Socio-Semiotic Study of Soviet Censorship Practices in Estonian Radio in the 1980s. Turku: Annales Universitatis Turkuensies, B. 248.

Lõhmus, M. Staging Journalism: Professional Identity and Roles of Journalists in Social Changes. In: Kivikuru, U. (ed) Contesting the Frontiers. Media and Dimensions of Identity. Nordicom. 2001, 187-208

Lõhmus, M. 2000. Karjala julkisenä tekstinä: kenen rajat? In: Tarasti, E. (ed) Ymmärtämisen merkit. Acta Semiotica Fennica VIII. Imatra: International Semiotics Institute, 364-381

Lõhmus, M. Approaches to Media Semiotics: Journalism in Social Context. In: Tarasti, E (ed) Snow, forest, silent. 1999. Helsinki University – Bloomington University, 146-153.

Lõhmus, M. 1997. Journalistic Editing in a Closed Society. In: Koivisto,J., Lauk, E. (eds) Journalism at the Crossroads.Tartu-Tampere, 108-120.

last updated: 30.09.2005

[ sulge aken ]