[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Evi
2.Perekonnanimi Juhkam
3.Töökoht Eesti Keele Instituut
4.Ametikoht teadur
5.Sünniaeg 17.03.1932 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus 1953-1958 Tallinna Pedagoogiline Instituut, keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse
7.Teenistuskäik Eesti Keele Instituudi (kuni 1993 Keele ja Kirjanduse Instituut) murdesektoris (2000. aastast eesti murrete ja lähisugukeelte sektor):
1958-1975 laborant, bibliograaf
1975-1986 nooremteadur
1986- teadur
8.Teaduskraad magister artium
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Tallinna Pedagoogikaülikool, 1998
10.Tunnustused Hagforsi medal (1970 ja 1977) ja kiitus (1987) ühingult Svenska Folkskolans Vänner
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
Emakeele Seltsi tegevliige
Rootsi Hariduse Seltsi (SOV) tegevliige
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad
13.Teadustöö põhisuunad leksikograafia; eesti murrete kogumine, uurimine ja publitseerimine; keelekontaktid; eestirootsi murrete kogumine ja uurimine (1998. aastal kaitstud selleteemaline magistritöö "Eesti-rootsi murdekontaktid").
14.Jooksvad grandid Teadusteema "Eesti keele geograafiline ja diakrooniline teisenemine"
(tunnusnumber SF0052487s03, kestus 2003-2007), täitja
15.Teaduspublikatsioonid

Eesti murrete sõnaraamat. IV köide (K–L), 16. vihik (kuma – kõhvitsema). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 212 lk.

Eesti murrete sõnaraamat. III köide (K), 12. vihik (kirikline – kohaline). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Varje Lonn, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2002, 199 lk.

Lonn, Varje, E. Niit 2002. Eesti murded VII. Saarte murde tekstid. Toimetanud Evi Juhkam. Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Eesti murrete sõnaraamat. III köide ( K ), 11. vihik (ket – kirikakk). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Varje Lonn, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2001, 203 lk.

Eesti murrete sõnaraamat, II köide (J-K). Koostanud Evi Juhkam, Mari Must, Helmi Neetar, Salme Nigol, Ellen Niit, Vilja Oja, Eevi Ross, Helmi Viires. Trükki toimetanud Ellen Niit, Anu Haak, Vilja Oja, Aldi Sepp, Jüri Viikberg. Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 1997-2001, 1085 lk.

Juhkam, Evi 2000. Eestirootsi tõlkelaenud eesti murretes. – Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Eesti Keele Instituudi toimetised 7. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, lk 53-72.

Juhkam, Evi, A. Sepp 2000. Eesti murded VIII. Läänemurde tekstid. Toimetanud Anu Haak. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 765 lk.

Eesti murrete sõnaraamat, I köide (A-J). Koostanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Must, Mart Mäger, Helmi Neetar, Salme Nigol, Ellen Niit, Vilja Oja, Valdek Pall, Eevi Ross, Aili Univere, Helmi Viires, trükki toimetanud Helmi Neetar (a - ajama; b - iätüss), Ellen Niit (atak - aõldama; j - jüvätämä), Eevi Ross (ajamutt - asõl). Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1994-1997, 1112 lk.

Juhkam, Evi 1997. Tähelepanuväärne teos rootsi dialektoloogidelt. Ordbok över Sveriges dialekter. Första bandet. Häfte 1. a-andtöppt. Häfte 2. andvarpning-arsa. Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter. Uppsala 1991, 1994.– Keel ja Kirjandus nr 7, lk 498-501.

Juhkam, Evi 1996a. Ühemehesõnaraamat Rootsist teiste murdesõnastike taustal. – Keel ja Kirjandus nr 2, lk 128-130.

Juhkam, Evi 1996b. Paul Ariste ja eestirootsi keel. – Fenno-Ugristica 19. Tartu, lk 71-75.

Juhkam, Evi 1994. Seminar "Rootslased Eestis". – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 445-446.

Juhkam, Evi 1992a. Eestirootslastest. – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 394-402.

Juhkam, Evi 1992b. Järgsilbi ks Risti murrakus. – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 151-155.

Juhkam, Evi, M. Joalaid 1989. Röikssvenskarnas ättlingar i Ukraina. – Svenskbyborna 60 år i Sverige 1929-1989. Visby, s 116-121.

Väike murdesõnastik II. Koostanud A. Haak, E. Juhkam, M. Kallasmaa, A. Kask, E. Niit, P. Norvik, V. Oja, A. Sepp, J. Simm, J. Viikberg. Toimetanud Valdek Pall. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1989, 783 lk.

Juhkam, Evi 1988. Harjumaa keelest. – Harju kärajad, 2.-3. juulil Sauel. Kogumik, koostaja Vaike Sarv. Tallinn: Eesti Raamat, lk 29-38.

Juhkam, Evi 1983. Rootsipärane objekt eesti murretes. – Keel ja Kirjandus nr 3, lk 122-125.

Juhkam Evi, M. Joalaid 1982. Reigi rootslaste järeltulijad Ukrainas. – Keel ja Kirjandus nr 5, lk 240-245.

Väike murdesõnastik I. Koostanud E. Juhkam, M. Kallasmaa, V. Lonn, P. Raud, E. Ross. Toimetanud Valdek Pall. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1982, 503 lk.

Eesti murdepalu. Koostanud Salme Nigol, Evi Juhkam. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut, 1975.

Juhkam, Evi 1970. Murdetekste Kihelkonnalt. – Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Tallinn: Eesti Raamat, lk 243-257.

viimati muudetud: 28.09.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Evi
2.Surname Juhkam
3.Institution Institute of the Estonian Language
4.Position researcher
5.Date of birth 17.03.1932 (day.month.year)
6.Education 1953-1958 Tallinn Pedagogical Institute, diploma of the teacher of Estonian Language and Literature
7.Research and
professional experience
Institute of the Estonian Language (1947-1993 Institute of Language and Literature), Department of Dialectology (since 2000 Department of Dialects and Cognate Languages):
1958-1975 technician, bibliographer
1975-1986 junior researcher
1986- researcher
8.Academic degree MA
9.Dates and sites of
earning the degrees
Tallinn Pedagogical University, 1998
10.Honours/awards Hagfors' medal (1970 and 1977) and prize (1987) from the society Svenska Folkskolans Vänner
11.Research-administrative
experience
Member of the Mother Tongue Society
Member of the Swedish Education Society (SOV)
12.Supervised dissertations
13.Current research program lexicography; collecting, publishing and researching of Estonian dialects; language contacts; collecting and researching of Estonian-Swedish dialects (master's thesis "Estonian-Swedish Dialect Contacts" in 1998).
14.Current grant funding
15.List of most important publications

Eesti murrete sõnaraamat. IV köide (K–L), 16. vihik (kuma – kõhvitsema). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 212 lk.

Eesti murrete sõnaraamat. III köide (K), 12. vihik (kirikline – kohaline). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Varje Lonn, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2002, 199 lk.

Lonn, Varje, E. Niit 2002. Eesti murded VII. Saarte murde tekstid. Toimetanud Evi Juhkam. Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Eesti murrete sõnaraamat. III köide ( K ), 11. vihik (ket – kirikakk). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Varje Lonn, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2001, 203 lk.

Eesti murrete sõnaraamat, II köide (J-K). Koostanud Evi Juhkam, Mari Must, Helmi Neetar, Salme Nigol, Ellen Niit, Vilja Oja, Eevi Ross, Helmi Viires. Trükki toimetanud Ellen Niit, Anu Haak, Vilja Oja, Aldi Sepp, Jüri Viikberg. Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 1997-2001, 1085 lk.

Juhkam, Evi 2000. Eestirootsi tõlkelaenud eesti murretes. – Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Eesti Keele Instituudi toimetised 7. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, lk 53-72.

Juhkam, Evi, A. Sepp 2000. Eesti murded VIII. Läänemurde tekstid. Toimetanud Anu Haak. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 765 lk.

Eesti murrete sõnaraamat, I köide (A-J). Koostanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Must, Mart Mäger, Helmi Neetar, Salme Nigol, Ellen Niit, Vilja Oja, Valdek Pall, Eevi Ross, Aili Univere, Helmi Viires, trükki toimetanud Helmi Neetar (a - ajama; b - iätüss), Ellen Niit (atak - aõldama; j - jüvätämä), Eevi Ross (ajamutt - asõl). Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1994-1997, 1112 lk.

Juhkam, Evi 1997. Tähelepanuväärne teos rootsi dialektoloogidelt. Ordbok över Sveriges dialekter. Första bandet. Häfte 1. a-andtöppt. Häfte 2. andvarpning-arsa. Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter. Uppsala 1991, 1994.– Keel ja Kirjandus nr 7, lk 498-501.

Juhkam, Evi 1996a. Ühemehesõnaraamat Rootsist teiste murdesõnastike taustal. – Keel ja Kirjandus nr 2, lk 128-130.

Juhkam, Evi 1996b. Paul Ariste ja eestirootsi keel. – Fenno-Ugristica 19. Tartu, lk 71-75.

Juhkam, Evi 1994. Seminar "Rootslased Eestis". – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 445-446.

Juhkam, Evi 1992a. Eestirootslastest. – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 394-402.

Juhkam, Evi 1992b. Järgsilbi ks Risti murrakus. – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 151-155.

Juhkam, Evi, M. Joalaid 1989. Röikssvenskarnas ättlingar i Ukraina. – Svenskbyborna 60 år i Sverige 1929-1989. Visby, s 116-121.

Väike murdesõnastik II. Koostanud A. Haak, E. Juhkam, M. Kallasmaa, A. Kask, E. Niit, P. Norvik, V. Oja, A. Sepp, J. Simm, J. Viikberg. Toimetanud Valdek Pall. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1989, 783 lk.

Juhkam, Evi 1988. Harjumaa keelest. – Harju kärajad, 2.-3. juulil Sauel. Kogumik, koostaja Vaike Sarv. Tallinn: Eesti Raamat, lk 29-38.

Juhkam, Evi 1983. Rootsipärane objekt eesti murretes. – Keel ja Kirjandus nr 3, lk 122-125.

Juhkam Evi, M. Joalaid 1982. Reigi rootslaste järeltulijad Ukrainas. – Keel ja Kirjandus nr 5, lk 240-245.

Väike murdesõnastik I. Koostanud E. Juhkam, M. Kallasmaa, V. Lonn, P. Raud, E. Ross. Toimetanud Valdek Pall. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1982, 503 lk.

Eesti murdepalu. Koostanud Salme Nigol, Evi Juhkam. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut, 1975.

Juhkam, Evi 1970. Murdetekste Kihelkonnalt. – Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Tallinn: Eesti Raamat, lk 243-257.

last updated: 28.09.2005

[ sulge aken ]