[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Heldur
2.Perekonnanimi Sander
3.Töökoht Eesti Põllumajandusülikool, Metsandus- ja maaehituseinstituut
4.Ametikoht Teadur
5.Sünniaeg 24.11.1946 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus 1968-70, 1971-1975 Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia osakond
1963-1966 – Paide Kaugõppe Keskkool
1961-1963 – Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum
1954-1961 – Koeru 7-kl. kool
7.Teenistuskäik 01.01.2005 – EPMÜ Metsandus- ja maaehituseinstituut, 0,5 koormust
01.01.2001-31.12.2004 – EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, valitud teadur, 0,5 koormust
01.04.1998 – EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, teadur, 0,5 koormust
01.01.1998–30.03.1998 – Vabakutseline teadustöötaja
12.05.1997–31.12.1997 – Tallinna Botaanikaaed, teadur lepinguliste tööde alal, Pärnu linnahaljastust käsitleva projekti juht.
01. 01.1997–12.05.1997 – Vabakutseline teadustöötaja
15.04.1996–31.12.1996 – Tallinna Botaanikaaed, teadur lepinguliste tööde alal, Eesti parke käsitleva projekti juht.
01.02.1996 – 15.04.1996 – Vabakutseline teadustöötaja
1975–01.02.1996 – Tallinna Botaanikaaed, insenerist nooremteadurini
1970–1971 – Eesti Põllumajandustehnika Türi osakond, maaparandustööline
1969–1970 – Paide Mehhaniseeritud Ehituskolonn, müürsepp-monteerija
1967–1969 – Kolhoosidevaheline Ehituskontor, müürsepp-monteerija
1966–1967. – Tapa Loomade Vedamiskontor, loomavedaja (Usbekistani ja Kasahhimaa külastamine)
1963–1966 – Paide Mehhaniseeritud Ehituskolonn, müürsepp-monteerija
8.Teaduskraad Magistrikraad geoökoloogia (maastikuökoloogia) erialal, "Tallinna puittaimestiku mitmekesisus maakasutuse liigestatuse taustal"
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Tallinna Pedagoogiline Instituut
(nüüdne Tallinna Ülikool)
10.Tunnustused -
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
LUS-i ja EGS-i liige
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad
13.Teadustöö põhisuunad Eesti introdutseeritud puittaimestik, arboreetumid ja pargid ning nende kodu- ja võõramaine dendrofloora, linnahaljastus ja -metsandus, nende valdkondade ajalugu
14.Jooksvad grandid -
15.Teaduspublikatsioonid

Sander, H., Levald, A., Meikar, T. 2005. Problems of Small-scale Forestry in the Urban Changing Environment of Estonia. – Small-scale Forestry in a Changing Environment. Proceedings of the International Symposium IUFRO, Research Group 3.08.00 Small-scale Forestry. May 30 – June 4, 2005. Vilnius, Lithuania. Kaunas, 191-199;

Läänelaid, A., Sander, H. 2004. History and age of old limes (Tilia spp.) in Tallinn, Estonia. – In: Forestry Serving Urbanised Societies. Eds. C. C. Konijendijk, J. Schipperijn, K. K. Hoyer. IUFRO World Series. Vol. 14. Vienna, 267-280;

Sander, H., Meikar, T. 2004. Eksootilised okaspuud Eesti metsakultuurides [Exotic conifers in Estonian Forest Platantion]. – Metsanduslikud uurimused [Forestry studies]. Tartu, 40, 41-64;

Sander, H., Elliku, J., Läänelaid, A., Reisner, V., Reisner, Ü., Rohtla, M., Šestakov, M. 2003. Urban trees of Tallinn, Estonia. – Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. 4, 437-452;

Sander, H., Meikar, T. 2003. Geschichte des im Kulturraum Lustwald Europa liegenden Nordöstlichen Koppelwaldes von Reval/Tallinn (Estland) – Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. Vol. 42, Heft 1, 51-64;

Sander, H., Elliku, J. 2002. Diversity of Woody Vegetation in Tallinn, Estonia. – Baltic Forestry. Vol. 8, N0 2, 78-84;

Sander, H., Meikar, T., Ots, K., Levald, A., Jalakas, I. 2002. Urban forestry in Estonia under the conditions of changing ownership relations. – Urban Forestry and Urban Greening. Supplement. Konijnendijk, C. C., Hoyer, K. K. (eds.). Forestsry Serving Urbanised Societies. IUFRO European Regional Conference, in collaboration with EFI. Copenhagen, August 27-30, 2002. Abstracts, 63;

Läänelaid, A., Rohtla, M., Sander, H. 2001. Age of big oaks in Tallinn, Estonia. – Baltic Forestry. Vol. 7, N0 1, 35-45;

Meikar, T., Sander, H. 2000. Die Forstwirtschaft in der Stadt Tallinn/Reval – ein historischer Zugang. – Allg. Forst und Jagdzeitung. 171. Jahrgang, Heft 7, Juli, 124–132;

Sander, H., Meikar, T. 2000. Die Bedeutung des Gesetses von König Erik VI Menved von Dänemark aus dem Jahre 1297 für die Wälder der Nahegelegenen Inseln vor Reval/Tallinn (Estland). – Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. Vol. 39, 253-265;

Sander, H. 1999. Diversity and Protection of Urban Trees in Tallinn, Estonia. – In: Randrup, T.B. (ed.). Proceedings of the Symposium on Urban Greening and Landscape Architecture Research. Proceedings no. 2–1999. Danish Forest and Landscape Research Institute, Hoersholm, pp. 110–111;

Sander, H., Meikar, T. 1996. Vater und Sohn Kühnert – Pioniere der Forstwirtschaft und des Gartenbaus in Estland. – Allg. Forst und Jagdzeitung. 167. Jahrgang, Heft 6, Juni, 116–121;

viimati muudetud: 20.09.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Heldur
2.Surname Sander
3.Institution Estonian Agricultural University, Institute of Forestry and Rural Engineering
4.Position Scientific researcher
5.Date of birth 24.11.1946 (day.month.year)
6.Education 1968–70; 1971–1975 – University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Chair of Geography
1963–1966 – Paide Secondary School of Extramural Studies
1961–1963 – Tihemetsa Technical School of the Mechanization of Agriculture
1954–1961 – Koeru 7-Year School
7.Research and
professional experience
January 01.2005 - Estonian Agricultural University, Institute of Forestry and Rural Engineering, Scientific Researcher, 0,5-time.
January 01.2001-31.12.2004 – Estonian Agricultural University, Forestry Research Institute, 0,5-time. Scientific Researcher of Dendrology and Urban Forestry,
Since April 1, 1998 – Estonian Agricultural University, Forestry Research Institute, Scientific Researcher
January 01 – March 30, 1998 – Free-lance scientific researcher
May 12 – December 31, 1997 – Tallinn Botanical Gardens, contractual researcher, supervisor of the project "Greenery of the City of Pärnu".
January 1 – May 11, 1997 – Free-lance scientific researcher
April 15 – December 31, 1996 – Tallinn Botanical Gardens, contractual researcher, supervisor of the project "Parks under Conservation in Estonia"
February 2 – April 14, 1996 – Free-lance scientific researcher
1975–February 1, 1996 – Tallinn Botanical Gardens, advancement from an Engineer to a Scientific Researcher
1963–1971 – University of Life (amelioration worker, construction worker, railway cattle-carriage guard, etc.)
8.Academic degree Master of Science in geoecology (landscape ecology) "The Diversity of Woody Plants in Tallinn with Regard to Land Use"
9.Dates and sites of
earning the degrees
Tallinn Pedagogical University (University of Tallinn), 1998
10.Honours/awards -
11.Research-administrative
experience
Estonian Geographical Society, Estonian Naturalists' Society
12.Supervised dissertations
13.Current research program Exotic woody platns of Estonia. Urban greenery and urban forestry along with their history. Arboreta and parks, their native and alien woody plants.
14.Current grant funding -
15.List of most important publications

Sander, H., Levald, A., Meikar, T. 2005. Problems of Small-scale Forestry in the Urban Changing Environment of Estonia. – Small-scale Forestry in a Changing Environment. Proceedings of the International Symposium IUFRO, Research Group 3.08.00 Small-scale Forestry. May 30 – June 4, 2005. Vilnius, Lithuania. Kaunas, 191-199;

Läänelaid, A., Sander, H. 2004. History and age of old limes (Tilia spp.) in Tallinn, Estonia. – In: Forestry Serving Urbanised Societies. Eds. C. C. Konijendijk, J. Schipperijn, K. K. Hoyer. IUFRO World Series. Vol. 14. Vienna, 267-280;

Sander, H., Meikar, T. 2004. Eksootilised okaspuud Eesti metsakultuurides [Exotic conifers in Estonian Forest Platantion]. – Metsanduslikud uurimused [Forestry studies]. Tartu, 40, 41-64;

Sander, H., Elliku, J., Läänelaid, A., Reisner, V., Reisner, Ü., Rohtla, M., Šestakov, M. 2003. Urban trees of Tallinn, Estonia. – Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. 4, 437-452;

Sander, H., Meikar, T. 2003. Geschichte des im Kulturraum Lustwald Europa liegenden Nordöstlichen Koppelwaldes von Reval/Tallinn (Estland) – Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. Vol. 42, Heft 1, 51-64;

Sander, H., Elliku, J. 2002. Diversity of Woody Vegetation in Tallinn, Estonia. – Baltic Forestry. Vol. 8, N0 2, 78-84;

Sander, H., Meikar, T., Ots, K., Levald, A., Jalakas, I. 2002. Urban forestry in Estonia under the conditions of changing ownership relations. – Urban Forestry and Urban Greening. Supplement. Konijnendijk, C. C., Hoyer, K. K. (eds.). Forestsry Serving Urbanised Societies. IUFRO European Regional Conference, in collaboration with EFI. Copenhagen, August 27-30, 2002. Abstracts, 63;

Läänelaid, A., Rohtla, M., Sander, H. 2001. Age of big oaks in Tallinn, Estonia. – Baltic Forestry. Vol. 7, N0 1, 35-45;

Meikar, T., Sander, H. 2000. Die Forstwirtschaft in der Stadt Tallinn/Reval – ein historischer Zugang. – Allg. Forst und Jagdzeitung. 171. Jahrgang, Heft 7, Juli, 124–132;

Sander, H., Meikar, T. 2000. Die Bedeutung des Gesetses von König Erik VI Menved von Dänemark aus dem Jahre 1297 für die Wälder der Nahegelegenen Inseln vor Reval/Tallinn (Estland). – Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. Vol. 39, 253-265;

Sander, H. 1999. Diversity and Protection of Urban Trees in Tallinn, Estonia. – In: Randrup, T.B. (ed.). Proceedings of the Symposium on Urban Greening and Landscape Architecture Research. Proceedings no. 2–1999. Danish Forest and Landscape Research Institute, Hoersholm, pp. 110–111;

Sander, H., Meikar, T. 1996. Vater und Sohn Kühnert – Pioniere der Forstwirtschaft und des Gartenbaus in Estland. – Allg. Forst und Jagdzeitung. 167. Jahrgang, Heft 6, Juni, 116–121;

last updated: 20.09.2005

[ sulge aken ]