[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Eik
2.Perekonnanimi Aab
3.Töökoht AS EAC Kaubandus
4.Ametikoht Konsultant
5.Sünniaeg 03.04.1977 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Tehnikateaduste magister
7.Teenistuskäik
8.Teaduskraad Tehnikateaduste bakalureus
Tehnikateaduste magister
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Tallinna Tehnikaülikool, 2000
Tallinna Tehnikaülikool, 2002
10.Tunnustused
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad
13.Teadustöö põhisuunad Andmeanalüüs ja intellektitehnika. Klastrid, graafiteooria ülesanded.
14.Jooksvad grandid
15.Teaduspublikatsioonid

viimati muudetud: 19.09.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Eik
2.Surname Aab
3.Institution AS EAC Kaubandus
4.Position Consultant
5.Date of birth 03.04.1977 (day.month.year)
6.Education Master of Science
7.Research and
professional experience
8.Academic degree Bachelor of Science
Master of Science
9.Dates and sites of
earning the degrees
Tallinn Technical University, 2000
Tallinn Technical University, 2002
10.Honours/awards
11.Research-administrative
experience
12.Supervised dissertations
13.Current research program Data analysis, artificial intelligence. Cluster analysis, graph theory (maximum cliques).
14.Current grant funding
15.List of most important publications

last updated: 19.09.2005

[ sulge aken ]