[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Mart
2.Perekonnanimi Sõrg
3.Töökoht Tartu Ülikooli majandusteaduskond, rahanduse ja arvestuse instituut
4.Ametikoht raha ja panganduse korraline professor
5.Sünniaeg 17.05.1943 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Tartu Riiklik Ülikool, 1967, kõrgharidus, TRÜ majandusteadlase diplom rahanduse ja krediidi erialal kaugõppes;
7.Teenistuskäik NSVL Riigipanga krediidiinspektor ja vanemkrediidiinspektor, 1962–1967;
Rapla Rajooni Põllumajandusvalitsuse plaani-finantsosakonna juhataja asetäitja (juhataja alates 1970), 1967–1975;
Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi kateedri vanemõpetaja, 1975–1980;
Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi kateedri dotsent, 1980–1990;
Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi kateedri professor, 1990–1993;
Tartu Ülikooli raha ja panganduse korraline professor, 1993–k.a.;
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan, 1988–1990, 1996–1999;
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan, 1990–1993;
Tartu Ülikooli rahanduse ja arvestuse instituudi juhataja, 1993–1996, 1999–k.a.
8.Teaduskraad majandusteaduste kandidaat rahanduse, raharingluse ja krediidi erialal; majandusteaduste doktor rahanduse, raharingluse ja krediidi erialal (Dr.Sc.).
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Tartu Riiklik Ülikool, 1973, majanduskandidaat rahanduse, raharingluse ja krediidi erialal (kaitsmine TRÜ õigus- ja majandusteaduskonna erialanõukogus 1973, KAK-i kinnitus 1974);
Leningradi Finantsinstituut (praegune Sankt-Peterburgi Riiklik Majandus- ja Finantsülikool), 1989, majandusdoktor rahanduse, raharingluse ja krediidi erialal (kaitsmine 1989, KAK’i kinnitus 1990).
10.Tunnustused
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
1988–1990, 1996–1998, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan;
1990–1993, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan;
1993–1996, 1999–k.a.,Tartu Ülikooli rahanduse ja arvestuse instituudi juhataja;
1991–2000, Eesti Majanduse Instituudi teadusnõukogu liige;
1997–2001, Tartu Ülikooli akadeemilise komisjoni liige;
1990–1993, 1995–2001, TÜ Nõukogu liige;
1991–1994, Tartu Ülikooli majandusdoktorite kaitsmisnõukogu esimees;
1991–2005, Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandusteaduste ja majandusteaduste doktorinõukogu liige;
1991–k.a., Rahvusvahelise finantsprofessorite assotsiatsiooni (SUERF) liige;
2001–k.a. Rahvusvahelise juhtimise arendamise ühingu (International Management Development Assiciation – IMDA) liige;
2002–k.a. Rahvusvahelise poliitökonoomide kongressi (Congress of Political Economists International) liige;
2002–k.a. Rahvusvahelise Atlandi Majandusteaduse Seltsi (International Atlantic Economic Society) liige;
1992–k.a., Akadeemilise Majandusteaduse Seltsi liige;
1990–1993, Eesti Panga Nõukogu liige;
1994–1998, Eesti Panga Nõukogu liige;
1998–k.a., Eesti Panga Nõukogu esimees;
2003–k.a. TTÜ rahvamajanduse instituudi nõukogu liige;
1982–k.a., Eesti Majandusteaduse Seltsi liige;
1992–k.a., Akadeemilise Majandusteaduse Seltsi liige;
2002–k.a., Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi juhatuse liige.
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Janek Uiboupin, PhD, 2005, juh. Mart Sõrg. Foreign Banks in Central and Eastern European Markets: Their Entry and Influence on the Banking Sector. Tartu Ülikool

Kertu Fedotov, MSc, 2003, juh. Mart Sõrg. Pensionikindlustuse mudelid Eesti andmetel. Tartu Ülikool

Meelis Angerma, MA, 2003, juh. Mart Sõrg. Reaalse vahetuskursi hälbe mõju majanduskasvule Eestis. Tartu Ülikool

Rasmus Pikkani, MA, 2003, juh. Mart Sõrg. Monetaarse transmissiooniprotsessi mudelipõhine analüüs Eesti andmetel. Tartu Ülikool

Anu Algoja, MA, 2002, juh. Mart Sõrg. Majanduspoliitilised võimalused säästmise suurendamiseks siirdemajanduses. Tartu Ülikool

Andres Juhkam, MA, 2000, juh. Mart Sõrg. Spekulatiivse optsiooni strateegiad. Tartu Ülikool

Janek Uiboupin, MA, 2000, juh. Mart Sõrg. Pankade rahvusvahelistumine Eesti näitel. Tartu Ülikool

Kaido Kepp, MA, 1999, juh. Mart Sõrg. Elukindlustusseltsi riskide juhtimine. Tartu Ülikool

Valev Tõnisson, MA, 1999, juh. Mart Sõrg. Monetaarpoliitika usaldusväärsus. Tartu Ülikool

13.Teadustöö põhisuunad siirderiigi rahasüsteemid ja rahapoliitika, siirderiigi pangasüsteemi rekonstrueerimine ja sobiva struktuuri kujundamine, pangandusriskid ja -kriisid siirdemajanduses, siirderiigi majanduse kohaldumine ja kaasamine globaalmajandusse, majandusharidus ja majandusteadus siirdemajanduse oludes.
14.Jooksvad grandid ETF grant 5306 “Kodumaise säästmise ergutamine Eestis” (grandihoidja);
15.Teaduspublikatsioonid

Eesti maksebilansi jooksevkonto suurel defitsiidil on objektiivsed põhjused. – Eesti ettevõtluse perspektiivid Euroopa Liidus. III teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Pärnu, 28.–29. jaanuar 2005).Tallinn, MATTIMAR OÜ, 2005, lk. 202–210.

Estonia has a modern and vigorous banking sector. – 4th International Symposium “Economy & Business 2005” (12–17 September, Sunny Beach, Bulgaria). Scientific Articles. CD.

Euro kasutuselevõtuga seotud probleemid ja ülesanded Eestis. – XIII majanduspoliitika teaduskonverentsi ettekanded-artiklid (Tartu-Värska, 30. juuni – 2. juuli 2005). Tallinn: MATTIMAR OÜ, lk. 103–110.(abstracting/indexing ECON).

Foreign Investors Strategies in Estonia. – Business Development Possibilities in the New European Area. Vilnius University, Faculty of Economics, Business Department. Scientific proceedings. Part I, 2005, lk. 242–247.

Majanduskõrghariduse ellujäämise strateegia. – Haridus ja Majandus 2005. Rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid. Tallinn, 2005, lk. 129–132.

Banking Business in Transition Period May Be Highly Profitable: Estonian Experience. – New Europe 2020 – Visions and Strategies for Wider Europe 27–28 August 2004, Turku School of Economics and Business Administration, Finland. CD.(co-author O. Luštšik)

Banks’ Internationalization: Estonian and Russian Banks Expansion to Foreign Markets. – Working Papers in Economics. TUTWPE(BFE) No. 04/109. Faculty of Economics and Business Administration at Tallinn University of Technology, 2004, pp. 79–102. (co-authors j. Jumpponene, K. Liuhto, V. Vensel)

Eesti pangad toetavad säästmist ja sotsiaalset arengut. – Ettevõte globaliseeruvas majanduses. II teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Pärnu, 30.–31. jaanuar 2004). Tallinn: MATTIMAR OÜ, 2004, lk. 213–222.

Eesti rahapoliitika europiirkonnaga liitumise eel. – Eesti majanduspoliitilised perspektiivid Euroopa Liidus. XII teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Tartu-Värska, 01.–03. juuli 2004). Tallinn: MATTIMAR OÜ, 2004, lk. 158–166.

Estonia and European Monetary Union. – International Scientific Conference “Development of Economy: Theory and Practice”. (September 30 – October 2, 2004). Proceedings of the Conference. Kaunas, Lithuania. CD.

Estonia is Generally Ready to Join the EMU. – International Entrepreneurship, Innovation and Competitiveness in the Transforming and Enlarging Europe. Stockholm School of Economics in Riga, Läti. CD.

Estonian and Russian Banks’ Expansion to the Foreign Markets. – Proceedings of the COPE 2003 “Global Business: Economic, Political, Social, and Cultural Issues”. The Fourteenth Annual International Conference (July 12–19, 2003, The Fiesta Americana Reforma Hotel, Mexico City, Mexico).Volume 2, 2004, lk. 303–322 (co-authors J. Jumpponen, K. Liuhto, V. Vensel).

Estonian Banking Sector Performance Analysis Using Malmquist Indexes And DuPont Financial Ratio Analysis. – International Business and Economics Research Journal. Published by The CIBER Research Institute, Volume 3, Number 12, 2004, lk. 21–36 (co-authors L. Kirikal, V. Vensel).

Estonian Monetary System: Readiness to Join the European Monetary Union. – Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience. Edited by Mart Sõrg and Vello Vensel. Tallinn, 2004, lk. 5–25.

Estonian Monetary System: Reconstruction, Performance, and Future Prospects. – Diskussionpapier 11/04, Dezember 2004. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 20 lk.

Fifteen Years of Reforms in Academic Economic Education in the University of Tartu. – Proceedings of the COPE 2003 “Global Business: Economic, Political, Social, and Cultural Issues”. The Fourteenth Annual International Conference (July 12–19, 2003, The Fiesta Americana Reforma Hotel, Mexico City, Mexico).Volume 2, 2004, lk. 217–237 (co-author J. Sepp).

Foreign Banks and Private Credit Supply in Estonia. – Accounting and Finance in Transition. Volume 1. Greenwich University Press, 2004, lk. 433–464. (co-author J. Uiboupin)

Foreign Banks’ Entry into a Transition Country: Effects in Estonia. – European Research on Foreign Direct Investment and International Human Resource Management. Vaasan Yliopiston Julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 112. Vaasa, 2004, lk. 151–176 (co-author J. Uiboupin).

Introduction and Overview. – Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience. Edited by Mart Sõrg and Vello Vensel. Tallinn, 2004, lk. XIX–XXIX. (co-author V. Vensel)

Main Features of Academic Economic Education Reforms in The University of Tartu. Working Papers in Economics. TUTWPE(BFE) No. 04/117. Faculty of Economics and Business Administration at Tallinn University of Technology, 2004, pp. 199–220. (co-author J. Sepp)

Medium Term Impact of FDI Inflows on the Balance of Payments: The Case of Estonia. – Proceedings of the 12th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Austria: Viin, 2004, lk. 219–231.

Motives and Impact Of Foreign Banks’ Entry In CEE Countries: Comparative Empirical Study. – The 2004 International Applied Business Research Conference (San Juan, Puerto Rico, March 2004). ABR Conference Proceedings. CD (article no. 227) (co-authors J. Uiboupin, V. Vensel).

Problems in Transition Banking Directly Inspire Evolution of the Banking Regulations: The Case of Estonia. – 30th EIBA Annual Conference. Enlarged European Union: Challenges to International Business and Management. Slovenia: Ljubljana, 2004. CD.

Role of Financial Sector in Estonia in Supporting Social Development. – Conditions of Sustainable Development: New Challenges and Prospects. Proceedings. Riga: Banku Augstskola, 2004, lk. 270–278.

Rootsi Riigipank: Esimene keskpank maailmas ja rahapoliitilised mõjud Eestile. – Akadeemia. Nr. 5, 2004, lk. 1113–1133.

Sõrg, M. Estonia and European Monetary Union. – International Scientific Conference “Development of Economy: Theory and Practice”. (September 30 – October 2, 2004). Proceedings of the Conference. Kaunas, Lithuania. CD.

The Competitiveness of Estonian Banks in EU. – Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience. Edited by Mart Sõrg and Vello Vensel. Tallinn, 2004, lk. 77–116. (co-author J. Uiboupin)

The internationalization of Estonian banks: inward versus outward penetration. – Financial Markets in Central and Eastern Europe. Stability and efficiency perspectives. Edited by Morten Balling, Frank Lierman and Andy Mullineux. Routledge Studies in the European Economy. Routledge, Taylor & Francis Group, 2004, lk. 251–290 (co-authors J. Uiboupin, U. Varblane, V. Vensel).

200 aastat finantsharidust Tartu Ülikoolist. – Finance in EU Accession Countries: Experiences and Solutations. Proceedings of the International Scientific Conference, 17–18 October 2003. Tartu: TÜ Kirjastus. (co-author R. Hagelberg)

200 Years of Finance Education at University of Tartu. – Finance in EU Accession Countries: Experiences and Solutations. Proceedings of the International Scientific Conference, 17–18 October 2003. Tartu: TÜ Kirjastus. (co-author R. Hagelberg)

200 Years of Financial Education at Tartu University. Kroon & Economy. No 4, 2003. Bank of Estonia, pp. 60–68. (co-author R. Hagelberg)

Banking Market Liberalization and Development in Estonia. – International Workshop Business, Law and Economics (28.–29. november 2003, Helsingi). CD. (co-authors J. Uiboupin, V. Vensel)

Conditions and Results of Foreign Banks’ntry in CEECs: Comparative Empirical Evidence. Proceedings of the 11th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Vienna, Austria, 2003, lk. 8–24. (co-authors J. Uiboupin, V. Vensel)

Development of e-banking in Estonia. – Journal Professional Banker. ICFAI Press, February 2003, pp. 33–36 (co-author O. Luštšik).

Eesti pank ja riigi rahapoliitika. – Riigikogu Toimetised. RITO 8/2003, lk. 57–62.

Effects of foreign banks entry: The Case of Estonia. – 7th Vaasa Conference on International Business, August 24–26, 2003. Conference Proceedings. University of Vaasa, Finland. CD. (co-author J. Uiboupin)

Estonian Banks’ Entry to the Foreign Market and Some Comparisons with Russian Banks. – Hawaii International Conference on Business, June 18 to June 21, 2003. University of Hawaii. (co-authors, J. Jumpponen, k. Liuhto, v. Vensel)

Estonian Banks’ Integration to the International Market. – Management of Organizations: Systematic Research No. 27. Vitautas Magnus University, 2003, lk. 145–153.

Insaiderlus Eesti finantssektoris ja selle tõkestamine. – Ettevõttemajandus ja Euroopa Liit. I teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid. Pärnu, 7.–8. veebruar 2003. Tallinn: MATTIMAR OÜ, lk. 210–217.

Internationalisation of Estonian banking. – Journal for East European Management Studies (JEEMS), Volume 8, Number 1. Rainer Hampp Verlag, 2003, lk. 96–110 (co-author U. Varblane).

Kõrghariduse finantseerimist parendav säästmisskeem. – Haridus ja Majandus 2003. Rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid. Tallinna Tehnikaülikool, 2003, lk. 91–94.

Reaalse vahetuskursi hälbe mõjud Eestis. – Eesti majanduspoliitika teel Euroopa Liitu. XI teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Tartu-Värska, 26.–28. juuni 2003). Tallinn: MATTIMAR OÜ, 2003, lk. 27–35. (co-author M. Angerma)

Reasons for E-banking Development: Estonian Case. – Global Issues of Business, Volume 1. Edited by Gregory T. Papanikos, Cleopatra Veloutsou.Athens Institute for Education ans Research. Athens, Greece, 2003, lk. 37–46. (co-author O. Luštšik)

Reformation of the Estonian Banking System. – Diskussionspapier 2/03, Ernts-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2003, lk. 38 lk.

Russian Corporations Expand Abroad – International Activities of Russian Banks, Energy and Metal Companies. – The 8th International Conference on Marketing and Development “New Vision of Marketing and Development: Globalization, Transformation and Quality of Life”. International Society of Marketing and Development in association with Bangkok University (Thailand) and Arizona State University (USA). Ed. Clifford J. Shultz II (Arizona State University, USA), Don R. Rahtz (The College of William & Mary, USA), Mark Speece (Asian Institute of Technology, Thailand). Bangkok, Thailand. CD, pp. 507–522. (co-auhtors J. Jumpponen, K. Liuhto, V. Vensel)

Saving Behaviour and Promotion in Estonia. – Finance in EU Accession Countries: Experiences and Solutations. Proceedings of the International Scientific Conference, 17–18 October 2003. Tartu: TÜ Kirjastus.

Savings and Ways to Promote it in Estonia. – Financial Market and Management. Proceedings of International Scientific Conference. University of Latvia, 2003, pp. 314–323.

The Developemnt of E-Banking in aEU Candidate Country: An Estonian Case. Proceedings of International Atlantic Economic Society Conference. Vienna, March 11–17, 2003. (co-authors K. Kerem, O. Luštšik, V. Vensel)

Toronto Eesti Ühispank jätkab edukalt Artur Ekbaumi poolt alustatut. – Ühistu probleeme ja uurimusi VII. Artur Ekbaumi 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverentsi kogumik (Kõpus, 8. veebruaril 2003. a.). Akadeemiline Ühistegevuse Selts, Toronto Eesti Ühispank. Tartu, 2003, lk. 31–37. (co-author P. Einola)

Ühistegevuse arendamine aitaks maaelu finantsiliselt tugevdada. – EPMÜ teadustööde kogumik Nr. 217. EPMÜ majandus- ja sotsiaalteaduskond, 2003, lk. 28–35.

100 aastat rahvuslikke ühistegelikke krediidiasutusi. – Ühistegevusest Eesti Vabariigis. Nr. 5, 2002. II Eesti Ühistegevuskongress. Tallinn, Eesti Ühistegeline Liit, lk.29–33.

Development of Higher Economic Education in the University of Tartu. – Quality and New Challenges of Higher Education. International Conference 25–26 September 2002. Proceedings. Editors Varmola Tapio, Kitinoja Helli, Peltola Asko. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, 2002, pp. 123–133.

Development of the Banking Sector of a Transition Country: Estonian Experience. – 50th Anniversary Financial Conference. Bulgaria: Svishtov. Publishing house “ABAGAR”, Veliko Tarnovo, 2002, lk. 899–932.

Development of the Banking System under the Estonian Currency Board. – International Advances in Economic Research. Volume 8, Number 1, February 2002. An Official Publication of the International Atlantic Economic Society, pp. 35–48 (co-author V. Vensel) (abstracting/indexing EBSCO).

E-Banking in Estonia: Development, Driving, Factors, and Effects. – Proceedings of the 10th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, December 5–7, 2002. Edited by Petr Chadraba, Reiner Springer. Wirtschaftsuniversität Wien, pp. 294–312. (co-authors K. Kerem, V. Vensel, O. Luštšik)

Estonian Banking Sector has Already Passed the Transition Period. – International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), 8th International Conference“European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism”, 22–27, July 2002, Aberystwyth, University of Wales. Conference Proceedings. CD. (co-author K. Liuhto)

Estonian Banks Entry to the Foreign Banking Market”. – Proceedings of the COPE 2002 “Globalization, Connections and Diversity. Vol 1. Portugal: Lisbon, 2002, pp. 37–53. (co-author U. Varblane)

Estonian Banks’ Internationalization and Entry to the Foreign Market. – Foreign Banks and Economic Transition. Working Papers. Edited by Tadeusz Kowalski, Robert Lensink and Vello Vensel. The Poznan University of Economics, Poland, 2002, lk. 157–178.

Expansion of Estonian Banks to Foreign Markets (TTUWPE No. 02/81). – Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks’ Entry (26–27 April 2002, Tallinn). TTUWPE(BFE) No. 02/65 – 02/90. Edited by Tadeusz Kowalski, Robert Lensink and Vello Vensel. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2002, pp. 217–238. (co-author U. Varblane)

Internationalisation of Estonian Banking. – The Baltic Review, Volume 21. Tallinn: Pilt & Sõna LLC, 2002, pp. 19–22.

Internationalization of the Estonian Economy: Foreign Direct Investment and Banking. – Internationalization in Central and Eastern Europe. Edited by Marin Alexandrov Marinov. USA: Ashgate Publishing Company. Printed and bound in Great Britain by MPG Books Ltd, 2002, pp. 133–168 (co-authors M. Miljan, H. Künka).

Kommertspanga tulukus ja riskid siirdemajanduses: Eesti kogemused. – Riskid Eesti ettevõtetes ja riskijuhtimine. Tartu: TÜ Kirjastus, 2002, lk. 301–358.

Nordic Banks Entry into Estonian Market. – Entry and Marketing Strategies into and from Central and Eastern Europe. Proceedings of the University of Vaasa. Ed. by Jorma Larimo. Vaasa 2002, pp. 131–148. 8Co-author J. Uiboupin)

Panganduse tulukus siirderiikides on stabiliseerumas. – X Teadus- ja koolituskonverentsi “Euroopa Liiduga liitumise mõju Eesti majanduspoliitikale” ettekanded-artiklid. BERLIN VERLAG Arno Spitz GmbH, MATTIMAR OÜ, 2002, lk. 440–447.

Risk Management and the Development of Banking Reconstruction in Estonia. – Accounting and Companies’ Performance Management. Proceedings of the conference. Tartu: Bookmill trükikoda, 2002, lk. 185–195.

Risk Management is a Key Element of the Development of Banking Reconstruction in a Transition Country – an Estonian Case. – Research Report. Department of Industrial Engineering and Management, Lappeenranta University of Technology, No 139, 2002, 32 p.

The research work at the Faculty of Economics and Business Administration of the University of Tartu. – International Scientific Conference “Qualitative Growth of Institutions of Higher Education and its Impact on the Development of Science and Economy. Proceedings. Riga: Banking Institution of Higher Education, 2002, pp. 259–264.

Currency Board In Estonia: Six Years Of Successful Experience. – Twentieth Century European Narratives: Tradition & Innovation. Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI). 16–21 August, 1998. Haifa University, Israel. Editors Sascha Talmor, Rachel Ben-David. Copyright 2001.

Development of the Banking System Under the Estonian Currency Board. – Papers of the 51st International Atlantic Economic Conference presented by Estonian participants, Athens, Greece. TTUWPE(BFE) No. 42/2001. Edited by Enn Listra. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2001, lk. 51–59. (co-author V. Vensel)

Eesti panganduse eurointegratsiooni suunaline rahvusvahelistumise areng. – IX Teadus- ja koolituskonverents “Harmoniseerimine ja vabadus Eesti Vabariigi majanduspoliitikas integreerumisel Euroopa Liiduga. Tallinn: Mattimar OÜ, 2001, lk. 491–498.

Estonian Retail Banks’ Entry to the Global Market. – The Future of Retail Banking and Customer Relations. A report from The first workshop of the Göran Collert Research Foundation. Göran Collert Foundation, September 13–14, 2001, pp. 76–77.

FDI and the Investment Climate of Estonia. – Economics & Management, Nr. 1 (4), Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2001, pp. 18–24. (co-author M. Miljan)

Global trends of banking developments in Estonia. – International Scientific Conference “Qualitative Interaction of the Learned Society and New Economy”. Proceedings. Banku augstskola: Izdevums iespiests apgada “Rasa ABC”, 2001, pp. 241–248.

Global trends of banking developments in Estonia. – International Scientific Conference “Qualitative Interaction of the Learned Society and New Economy”. Proceedings. Banku augstskola: Izdevums iespiests apgada “Rasa ABC”, 2001, pp. 241–248.

Internationalization of Estonian Banking Market. – IV International Scientific Conference “Topical Financial Problems in Transition Economies”. Poceedings. TÜ rahanduse ja arvestuse instituut, OÜ Tartumaa Trükikoda, 2001, pp. 232–243.

Russian Direct Investment Abroad – Where Does Russian Business Expansion Abroad Lead? – Proceedings of the 9th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Ed. by Petr Chadraba, Reiner Springer. Austria: Wirtschaftsuniversität Wien, 2001, pp. 37–60. (co-authors K. Liuhto, J. Jumpponen)

Secrets of the Successful Foreign Direct Investment Policy of a Small Transition Country: Lessons From Estonia. – Twentieth Century European Narratives: Tradition & Innovation. Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI). 16–21 August, 1998. Haifa University, Israel. Editors Sascha Talmor, Rachel Ben-David. Copyright 2001. (co-authors J. Larimo, M. Miljan, J. Sepp)

The Development of Internationalization of Estonia Banking. – Finances and credit: problems, conceptions, management. Scientific papers, Vol. 644. Edited by Elmārs Zelgalvis. Riga: University of Latvia, 2001, pp. 621–632. (co-author J. Uiboupin)

The Development of Internationalization of Estonia Banking. – International Scientific Conference “Application of Financial and Management Tools in the Real Sector Development. Book of Abstarcts, Riga, 11–12 May 2001. University of Latvia, Institute of Finance, lk. 28. (co-author J. Uiboupin)

The Internationalization of Banks in a Transition Period: Case of Estonia. – Tenth World Business Congress “ Challenges and Opportunities for International Business in the Shifting Global Economic Environment”. Proceedings July 4–8, 2001, Zagreb, Croatia. Ed. by Khosrow Fatemi (Ph.D.) and Erdener Kaynak (Ph.D.; D.Sc.), lk. 191–200.

The Way of Estonian Banks to the Global Market. – EAST GOES WEST. The Internationaliozation of Eastern Enterprises. Ed. by Kari Liuhto. No. 14, Lappeenranta University of Technology, 2001, pp. 315–349.

Working Strategies of a Small Transition Economy in Attracting Foreign Direct Investment: The Estonian Case. – Marketing Strategies for Central and Eastern Europe. Ed. by Stewart Arnold, Petr Chadraba, Reiner Springer. USA: Ashgate Publishing Company, 2001, pp.15–34 (co-author M. Miljan).

The Currency Board in Estonia. – Economic Policy in Eastern Europe. Were Currency Boards a Solution? Edited by Iliana Zloch-Christy. London: Praeger Publishers, 2000, pp. 113–143 (co-author V. Vensel).

viimati muudetud: 12.07.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Mart
2.Surname Sõrg
3.Institution University of Tartu, Institute of Finance and Accounting
4.Position Professor of Money and Banking
5.Date of birth 17.05.1943 (day.month.year)
6.Education University Diploma 1967, University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, speciality: finance and credit
7.Research and
professional experience
Office of the State Bank of the USSR, loan officer, 1962–1967;
Head of the Dept Planning and Finance in a Regional Agricultural Office, 1967–1975;
University of Tartu, Senior Lecturer, 1975–1980;
University of Tartu, Associate Professor, 1980–1990;
University of Tartu, Professor, 1990–up to the present;
Research training at the Bank of Finland (1990, 1991), Bentley College, USA (1993), Uppsala University, Sweden (1994), Åbo Akademi (1996), University of Greifswald, Germany (2003, 2004).
8.Academic degree Dr.Sc. (Finance)
9.Dates and sites of
earning the degrees
1973, Ph.D (Finance) from the University of Tartu;
1989, Dr.Sc (Finance) from the Leningrad Institute of Finance (now: St. Peterburg University of Economics and Finance) “Theoretic Aspects of Bank Credit and their Use in the Agrarian Sector”.
10.Honours/awards
11.Research-administrative
experience
Dean of the Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, 1990–1993;
Chairman of the Counsel for the Defence of Doctor’s Degrees of Economics, University of Tartu, 1990–1994;
Vice Dean of Science, University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, 1989–1990, 1996–1998;
Head of Institute of Finance and Accounting, University of Tartu, 1999–up to present;
Member of the Academic Board of the Estonian Institute of Economics, 1991–2001;
Member of the Counsel for the Defence of Doctor’s Degrees, Estonian University of Agriculture, 1991–2005;
Academic Board Member of University of Tartu, 1990–1993, 1995–2001.
Member of the Board of the Bank of Estonia (central bank), 1990–1998;
Chairman of the Board of the Bank of Estonia, 1998–up to present;
12.Supervised dissertations

Janek Uiboupin, PhD, 2005, superv. Mart Sõrg. Foreign Banks in Central and Eastern European Markets: Their Entry and Influence on the Banking Sector. Tartu Ülikool

Kertu Fedotov, MSc, 2003, superv. Mart Sõrg. Pensionikindlustuse mudelid Eesti andmetel. Tartu Ülikool

Meelis Angerma, MA, 2003, superv. Mart Sõrg. Reaalse vahetuskursi hälbe mõju majanduskasvule Eestis. Tartu Ülikool

Rasmus Pikkani, MA, 2003, superv. Mart Sõrg. Monetaarse transmissiooniprotsessi mudelipõhine analüüs Eesti andmetel. Tartu Ülikool

Anu Algoja, MA, 2002, superv. Mart Sõrg. Majanduspoliitilised võimalused säästmise suurendamiseks siirdemajanduses. Tartu Ülikool

Andres Juhkam, MA, 2000, superv. Mart Sõrg. Spekulatiivse optsiooni strateegiad. Tartu Ülikool

Janek Uiboupin, MA, 2000, superv. Mart Sõrg. Pankade rahvusvahelistumine Eesti näitel. Tartu Ülikool

Kaido Kepp, MA, 1999, superv. Mart Sõrg. Elukindlustusseltsi riskide juhtimine. Tartu Ülikool

Valev Tõnisson, MA, 1999, superv. Mart Sõrg. Monetaarpoliitika usaldusväärsus. Tartu Ülikool

13.Current research program transition society and economy, monetary and banking systems and their developments in a transition economy.
14.Current grant funding Estonian Scientific Foundation grant no. 5306 “Promoting domestic saving in Estonia” (2002–2005), grant holder
15.List of most important publications

Eesti maksebilansi jooksevkonto suurel defitsiidil on objektiivsed põhjused. – Eesti ettevõtluse perspektiivid Euroopa Liidus. III teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Pärnu, 28.–29. jaanuar 2005).Tallinn, MATTIMAR OÜ, 2005, lk. 202–210.

Estonia has a modern and vigorous banking sector. – 4th International Symposium “Economy & Business 2005” (12–17 September, Sunny Beach, Bulgaria). Scientific Articles. CD.

Euro kasutuselevõtuga seotud probleemid ja ülesanded Eestis. – XIII majanduspoliitika teaduskonverentsi ettekanded-artiklid (Tartu-Värska, 30. juuni – 2. juuli 2005). Tallinn: MATTIMAR OÜ, lk. 103–110.(abstracting/indexing ECON).

Foreign Investors Strategies in Estonia. – Business Development Possibilities in the New European Area. Vilnius University, Faculty of Economics, Business Department. Scientific proceedings. Part I, 2005, lk. 242–247.

Majanduskõrghariduse ellujäämise strateegia. – Haridus ja Majandus 2005. Rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid. Tallinn, 2005, lk. 129–132.

Banking Business in Transition Period May Be Highly Profitable: Estonian Experience. – New Europe 2020 – Visions and Strategies for Wider Europe 27–28 August 2004, Turku School of Economics and Business Administration, Finland. CD.(co-author O. Luštšik)

Banks’ Internationalization: Estonian and Russian Banks Expansion to Foreign Markets. – Working Papers in Economics. TUTWPE(BFE) No. 04/109. Faculty of Economics and Business Administration at Tallinn University of Technology, 2004, pp. 79–102. (co-authors j. Jumpponene, K. Liuhto, V. Vensel)

Eesti pangad toetavad säästmist ja sotsiaalset arengut. – Ettevõte globaliseeruvas majanduses. II teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Pärnu, 30.–31. jaanuar 2004). Tallinn: MATTIMAR OÜ, 2004, lk. 213–222.

Eesti rahapoliitika europiirkonnaga liitumise eel. – Eesti majanduspoliitilised perspektiivid Euroopa Liidus. XII teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Tartu-Värska, 01.–03. juuli 2004). Tallinn: MATTIMAR OÜ, 2004, lk. 158–166.

Estonia and European Monetary Union. – International Scientific Conference “Development of Economy: Theory and Practice”. (September 30 – October 2, 2004). Proceedings of the Conference. Kaunas, Lithuania. CD.

Estonia is Generally Ready to Join the EMU. – International Entrepreneurship, Innovation and Competitiveness in the Transforming and Enlarging Europe. Stockholm School of Economics in Riga, Läti. CD.

Estonian and Russian Banks’ Expansion to the Foreign Markets. – Proceedings of the COPE 2003 “Global Business: Economic, Political, Social, and Cultural Issues”. The Fourteenth Annual International Conference (July 12–19, 2003, The Fiesta Americana Reforma Hotel, Mexico City, Mexico).Volume 2, 2004, lk. 303–322 (co-authors J. Jumpponen, K. Liuhto, V. Vensel).

Estonian Banking Sector Performance Analysis Using Malmquist Indexes And DuPont Financial Ratio Analysis. – International Business and Economics Research Journal. Published by The CIBER Research Institute, Volume 3, Number 12, 2004, lk. 21–36 (co-authors L. Kirikal, V. Vensel).

Estonian Monetary System: Readiness to Join the European Monetary Union. – Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience. Edited by Mart Sõrg and Vello Vensel. Tallinn, 2004, lk. 5–25.

Estonian Monetary System: Reconstruction, Performance, and Future Prospects. – Diskussionpapier 11/04, Dezember 2004. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 20 lk.

Fifteen Years of Reforms in Academic Economic Education in the University of Tartu. – Proceedings of the COPE 2003 “Global Business: Economic, Political, Social, and Cultural Issues”. The Fourteenth Annual International Conference (July 12–19, 2003, The Fiesta Americana Reforma Hotel, Mexico City, Mexico).Volume 2, 2004, lk. 217–237 (co-author J. Sepp).

Foreign Banks and Private Credit Supply in Estonia. – Accounting and Finance in Transition. Volume 1. Greenwich University Press, 2004, lk. 433–464. (co-author J. Uiboupin)

Foreign Banks’ Entry into a Transition Country: Effects in Estonia. – European Research on Foreign Direct Investment and International Human Resource Management. Vaasan Yliopiston Julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 112. Vaasa, 2004, lk. 151–176 (co-author J. Uiboupin).

Introduction and Overview. – Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience. Edited by Mart Sõrg and Vello Vensel. Tallinn, 2004, lk. XIX–XXIX. (co-author V. Vensel)

Main Features of Academic Economic Education Reforms in The University of Tartu. Working Papers in Economics. TUTWPE(BFE) No. 04/117. Faculty of Economics and Business Administration at Tallinn University of Technology, 2004, pp. 199–220. (co-author J. Sepp)

Medium Term Impact of FDI Inflows on the Balance of Payments: The Case of Estonia. – Proceedings of the 12th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Austria: Viin, 2004, lk. 219–231.

Motives and Impact Of Foreign Banks’ Entry In CEE Countries: Comparative Empirical Study. – The 2004 International Applied Business Research Conference (San Juan, Puerto Rico, March 2004). ABR Conference Proceedings. CD (article no. 227) (co-authors J. Uiboupin, V. Vensel).

Problems in Transition Banking Directly Inspire Evolution of the Banking Regulations: The Case of Estonia. – 30th EIBA Annual Conference. Enlarged European Union: Challenges to International Business and Management. Slovenia: Ljubljana, 2004. CD.

Role of Financial Sector in Estonia in Supporting Social Development. – Conditions of Sustainable Development: New Challenges and Prospects. Proceedings. Riga: Banku Augstskola, 2004, lk. 270–278.

Rootsi Riigipank: Esimene keskpank maailmas ja rahapoliitilised mõjud Eestile. – Akadeemia. Nr. 5, 2004, lk. 1113–1133.

Sõrg, M. Estonia and European Monetary Union. – International Scientific Conference “Development of Economy: Theory and Practice”. (September 30 – October 2, 2004). Proceedings of the Conference. Kaunas, Lithuania. CD.

The Competitiveness of Estonian Banks in EU. – Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience. Edited by Mart Sõrg and Vello Vensel. Tallinn, 2004, lk. 77–116. (co-author J. Uiboupin)

The internationalization of Estonian banks: inward versus outward penetration. – Financial Markets in Central and Eastern Europe. Stability and efficiency perspectives. Edited by Morten Balling, Frank Lierman and Andy Mullineux. Routledge Studies in the European Economy. Routledge, Taylor & Francis Group, 2004, lk. 251–290 (co-authors J. Uiboupin, U. Varblane, V. Vensel).

200 aastat finantsharidust Tartu Ülikoolist. – Finance in EU Accession Countries: Experiences and Solutations. Proceedings of the International Scientific Conference, 17–18 October 2003. Tartu: TÜ Kirjastus. (co-author R. Hagelberg)

200 Years of Finance Education at University of Tartu. – Finance in EU Accession Countries: Experiences and Solutations. Proceedings of the International Scientific Conference, 17–18 October 2003. Tartu: TÜ Kirjastus. (co-author R. Hagelberg)

200 Years of Financial Education at Tartu University. Kroon & Economy. No 4, 2003. Bank of Estonia, pp. 60–68. (co-author R. Hagelberg)

Banking Market Liberalization and Development in Estonia. – International Workshop Business, Law and Economics (28.–29. november 2003, Helsingi). CD. (co-authors J. Uiboupin, V. Vensel)

Conditions and Results of Foreign Banks’ntry in CEECs: Comparative Empirical Evidence. Proceedings of the 11th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Vienna, Austria, 2003, lk. 8–24. (co-authors J. Uiboupin, V. Vensel)

Development of e-banking in Estonia. – Journal Professional Banker. ICFAI Press, February 2003, pp. 33–36 (co-author O. Luštšik).

Eesti pank ja riigi rahapoliitika. – Riigikogu Toimetised. RITO 8/2003, lk. 57–62.

Effects of foreign banks entry: The Case of Estonia. – 7th Vaasa Conference on International Business, August 24–26, 2003. Conference Proceedings. University of Vaasa, Finland. CD. (co-author J. Uiboupin)

Estonian Banks’ Entry to the Foreign Market and Some Comparisons with Russian Banks. – Hawaii International Conference on Business, June 18 to June 21, 2003. University of Hawaii. (co-authors, J. Jumpponen, k. Liuhto, v. Vensel)

Estonian Banks’ Integration to the International Market. – Management of Organizations: Systematic Research No. 27. Vitautas Magnus University, 2003, lk. 145–153.

Insaiderlus Eesti finantssektoris ja selle tõkestamine. – Ettevõttemajandus ja Euroopa Liit. I teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid. Pärnu, 7.–8. veebruar 2003. Tallinn: MATTIMAR OÜ, lk. 210–217.

Internationalisation of Estonian banking. – Journal for East European Management Studies (JEEMS), Volume 8, Number 1. Rainer Hampp Verlag, 2003, lk. 96–110 (co-author U. Varblane).

Kõrghariduse finantseerimist parendav säästmisskeem. – Haridus ja Majandus 2003. Rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid. Tallinna Tehnikaülikool, 2003, lk. 91–94.

Reaalse vahetuskursi hälbe mõjud Eestis. – Eesti majanduspoliitika teel Euroopa Liitu. XI teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid (Tartu-Värska, 26.–28. juuni 2003). Tallinn: MATTIMAR OÜ, 2003, lk. 27–35. (co-author M. Angerma)

Reasons for E-banking Development: Estonian Case. – Global Issues of Business, Volume 1. Edited by Gregory T. Papanikos, Cleopatra Veloutsou.Athens Institute for Education ans Research. Athens, Greece, 2003, lk. 37–46. (co-author O. Luštšik)

Reformation of the Estonian Banking System. – Diskussionspapier 2/03, Ernts-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2003, lk. 38 lk.

Russian Corporations Expand Abroad – International Activities of Russian Banks, Energy and Metal Companies. – The 8th International Conference on Marketing and Development “New Vision of Marketing and Development: Globalization, Transformation and Quality of Life”. International Society of Marketing and Development in association with Bangkok University (Thailand) and Arizona State University (USA). Ed. Clifford J. Shultz II (Arizona State University, USA), Don R. Rahtz (The College of William & Mary, USA), Mark Speece (Asian Institute of Technology, Thailand). Bangkok, Thailand. CD, pp. 507–522. (co-auhtors J. Jumpponen, K. Liuhto, V. Vensel)

Saving Behaviour and Promotion in Estonia. – Finance in EU Accession Countries: Experiences and Solutations. Proceedings of the International Scientific Conference, 17–18 October 2003. Tartu: TÜ Kirjastus.

Savings and Ways to Promote it in Estonia. – Financial Market and Management. Proceedings of International Scientific Conference. University of Latvia, 2003, pp. 314–323.

The Developemnt of E-Banking in aEU Candidate Country: An Estonian Case. Proceedings of International Atlantic Economic Society Conference. Vienna, March 11–17, 2003. (co-authors K. Kerem, O. Luštšik, V. Vensel)

Toronto Eesti Ühispank jätkab edukalt Artur Ekbaumi poolt alustatut. – Ühistu probleeme ja uurimusi VII. Artur Ekbaumi 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverentsi kogumik (Kõpus, 8. veebruaril 2003. a.). Akadeemiline Ühistegevuse Selts, Toronto Eesti Ühispank. Tartu, 2003, lk. 31–37. (co-author P. Einola)

Ühistegevuse arendamine aitaks maaelu finantsiliselt tugevdada. – EPMÜ teadustööde kogumik Nr. 217. EPMÜ majandus- ja sotsiaalteaduskond, 2003, lk. 28–35.

100 aastat rahvuslikke ühistegelikke krediidiasutusi. – Ühistegevusest Eesti Vabariigis. Nr. 5, 2002. II Eesti Ühistegevuskongress. Tallinn, Eesti Ühistegeline Liit, lk.29–33.

Development of Higher Economic Education in the University of Tartu. – Quality and New Challenges of Higher Education. International Conference 25–26 September 2002. Proceedings. Editors Varmola Tapio, Kitinoja Helli, Peltola Asko. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, 2002, pp. 123–133.

Development of the Banking Sector of a Transition Country: Estonian Experience. – 50th Anniversary Financial Conference. Bulgaria: Svishtov. Publishing house “ABAGAR”, Veliko Tarnovo, 2002, lk. 899–932.

Development of the Banking System under the Estonian Currency Board. – International Advances in Economic Research. Volume 8, Number 1, February 2002. An Official Publication of the International Atlantic Economic Society, pp. 35–48 (co-author V. Vensel) (abstracting/indexing EBSCO).

E-Banking in Estonia: Development, Driving, Factors, and Effects. – Proceedings of the 10th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, December 5–7, 2002. Edited by Petr Chadraba, Reiner Springer. Wirtschaftsuniversität Wien, pp. 294–312. (co-authors K. Kerem, V. Vensel, O. Luštšik)

Estonian Banking Sector has Already Passed the Transition Period. – International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), 8th International Conference“European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism”, 22–27, July 2002, Aberystwyth, University of Wales. Conference Proceedings. CD. (co-author K. Liuhto)

Estonian Banks Entry to the Foreign Banking Market”. – Proceedings of the COPE 2002 “Globalization, Connections and Diversity. Vol 1. Portugal: Lisbon, 2002, pp. 37–53. (co-author U. Varblane)

Estonian Banks’ Internationalization and Entry to the Foreign Market. – Foreign Banks and Economic Transition. Working Papers. Edited by Tadeusz Kowalski, Robert Lensink and Vello Vensel. The Poznan University of Economics, Poland, 2002, lk. 157–178.

Expansion of Estonian Banks to Foreign Markets (TTUWPE No. 02/81). – Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks’ Entry (26–27 April 2002, Tallinn). TTUWPE(BFE) No. 02/65 – 02/90. Edited by Tadeusz Kowalski, Robert Lensink and Vello Vensel. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2002, pp. 217–238. (co-author U. Varblane)

Internationalisation of Estonian Banking. – The Baltic Review, Volume 21. Tallinn: Pilt & Sõna LLC, 2002, pp. 19–22.

Internationalization of the Estonian Economy: Foreign Direct Investment and Banking. – Internationalization in Central and Eastern Europe. Edited by Marin Alexandrov Marinov. USA: Ashgate Publishing Company. Printed and bound in Great Britain by MPG Books Ltd, 2002, pp. 133–168 (co-authors M. Miljan, H. Künka).

Kommertspanga tulukus ja riskid siirdemajanduses: Eesti kogemused. – Riskid Eesti ettevõtetes ja riskijuhtimine. Tartu: TÜ Kirjastus, 2002, lk. 301–358.

Nordic Banks Entry into Estonian Market. – Entry and Marketing Strategies into and from Central and Eastern Europe. Proceedings of the University of Vaasa. Ed. by Jorma Larimo. Vaasa 2002, pp. 131–148. 8Co-author J. Uiboupin)

Panganduse tulukus siirderiikides on stabiliseerumas. – X Teadus- ja koolituskonverentsi “Euroopa Liiduga liitumise mõju Eesti majanduspoliitikale” ettekanded-artiklid. BERLIN VERLAG Arno Spitz GmbH, MATTIMAR OÜ, 2002, lk. 440–447.

Risk Management and the Development of Banking Reconstruction in Estonia. – Accounting and Companies’ Performance Management. Proceedings of the conference. Tartu: Bookmill trükikoda, 2002, lk. 185–195.

Risk Management is a Key Element of the Development of Banking Reconstruction in a Transition Country – an Estonian Case. – Research Report. Department of Industrial Engineering and Management, Lappeenranta University of Technology, No 139, 2002, 32 p.

The research work at the Faculty of Economics and Business Administration of the University of Tartu. – International Scientific Conference “Qualitative Growth of Institutions of Higher Education and its Impact on the Development of Science and Economy. Proceedings. Riga: Banking Institution of Higher Education, 2002, pp. 259–264.

Currency Board In Estonia: Six Years Of Successful Experience. – Twentieth Century European Narratives: Tradition & Innovation. Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI). 16–21 August, 1998. Haifa University, Israel. Editors Sascha Talmor, Rachel Ben-David. Copyright 2001.

Development of the Banking System Under the Estonian Currency Board. – Papers of the 51st International Atlantic Economic Conference presented by Estonian participants, Athens, Greece. TTUWPE(BFE) No. 42/2001. Edited by Enn Listra. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2001, lk. 51–59. (co-author V. Vensel)

Eesti panganduse eurointegratsiooni suunaline rahvusvahelistumise areng. – IX Teadus- ja koolituskonverents “Harmoniseerimine ja vabadus Eesti Vabariigi majanduspoliitikas integreerumisel Euroopa Liiduga. Tallinn: Mattimar OÜ, 2001, lk. 491–498.

Estonian Retail Banks’ Entry to the Global Market. – The Future of Retail Banking and Customer Relations. A report from The first workshop of the Göran Collert Research Foundation. Göran Collert Foundation, September 13–14, 2001, pp. 76–77.

FDI and the Investment Climate of Estonia. – Economics & Management, Nr. 1 (4), Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2001, pp. 18–24. (co-author M. Miljan)

Global trends of banking developments in Estonia. – International Scientific Conference “Qualitative Interaction of the Learned Society and New Economy”. Proceedings. Banku augstskola: Izdevums iespiests apgada “Rasa ABC”, 2001, pp. 241–248.

Global trends of banking developments in Estonia. – International Scientific Conference “Qualitative Interaction of the Learned Society and New Economy”. Proceedings. Banku augstskola: Izdevums iespiests apgada “Rasa ABC”, 2001, pp. 241–248.

Internationalization of Estonian Banking Market. – IV International Scientific Conference “Topical Financial Problems in Transition Economies”. Poceedings. TÜ rahanduse ja arvestuse instituut, OÜ Tartumaa Trükikoda, 2001, pp. 232–243.

Russian Direct Investment Abroad – Where Does Russian Business Expansion Abroad Lead? – Proceedings of the 9th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Ed. by Petr Chadraba, Reiner Springer. Austria: Wirtschaftsuniversität Wien, 2001, pp. 37–60. (co-authors K. Liuhto, J. Jumpponen)

Secrets of the Successful Foreign Direct Investment Policy of a Small Transition Country: Lessons From Estonia. – Twentieth Century European Narratives: Tradition & Innovation. Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI). 16–21 August, 1998. Haifa University, Israel. Editors Sascha Talmor, Rachel Ben-David. Copyright 2001. (co-authors J. Larimo, M. Miljan, J. Sepp)

The Development of Internationalization of Estonia Banking. – Finances and credit: problems, conceptions, management. Scientific papers, Vol. 644. Edited by Elmārs Zelgalvis. Riga: University of Latvia, 2001, pp. 621–632. (co-author J. Uiboupin)

The Development of Internationalization of Estonia Banking. – International Scientific Conference “Application of Financial and Management Tools in the Real Sector Development. Book of Abstarcts, Riga, 11–12 May 2001. University of Latvia, Institute of Finance, lk. 28. (co-author J. Uiboupin)

The Internationalization of Banks in a Transition Period: Case of Estonia. – Tenth World Business Congress “ Challenges and Opportunities for International Business in the Shifting Global Economic Environment”. Proceedings July 4–8, 2001, Zagreb, Croatia. Ed. by Khosrow Fatemi (Ph.D.) and Erdener Kaynak (Ph.D.; D.Sc.), lk. 191–200.

The Way of Estonian Banks to the Global Market. – EAST GOES WEST. The Internationaliozation of Eastern Enterprises. Ed. by Kari Liuhto. No. 14, Lappeenranta University of Technology, 2001, pp. 315–349.

Working Strategies of a Small Transition Economy in Attracting Foreign Direct Investment: The Estonian Case. – Marketing Strategies for Central and Eastern Europe. Ed. by Stewart Arnold, Petr Chadraba, Reiner Springer. USA: Ashgate Publishing Company, 2001, pp.15–34 (co-author M. Miljan).

The Currency Board in Estonia. – Economic Policy in Eastern Europe. Were Currency Boards a Solution? Edited by Iliana Zloch-Christy. London: Praeger Publishers, 2000, pp. 113–143 (co-author V. Vensel).

last updated: 12.07.2005

[ sulge aken ]