[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Leo
2.Perekonnanimi Võhandu
3.Töökoht TTÜ Informaatikainstituudi Rehabilitatsioonitehnoloogia labor emeriitprofessor
4.Ametikoht TTÜ Informaatikainstituudi Rehabilitatsioonitehnoloogia labori juhataja
5.Sünniaeg 02.09.1929 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus matemaatikakandidaat, 1955 TÜ matemaatika
matemaatiku diplom, 1952, TÜ matemaatika
7.Teenistuskäik alates 2002 TTÜ Informaatikainstituudi Rehabilitatsioonitehnoloogia labori juhataja
alates 1997 - emeriitprofessor, TTÜ informaatikainstituut
1966-97 - TTÜ informaatikainstituut (kateedrijuhataja, vanemteadur, dotsent, professor)
1955-66 - TÜ rakendusmatemaatika kateeder, 1959-66 biofüüsika ja elektrofüsioloogia probleemlabori tead. juhendaja
8.Teaduskraad Füüsika-matemaatikakand.
(matemaatika)
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
TÜ 1955
10.Tunnustused Arvukad, sh Valgetähe teenetemärk IV klass
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
Tiigrihüppe Sihtasutuse asutajaliige, mitmete ekspertkomisjonide liige Eestis ja välisriikides. Juhendanud rida projekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisi. Viimane neist oli EU projekt THINK, mis oli mõeldud puuetega inimeste väljaõppeks ja töölerakendamiseks
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

A. A, DSc, 2005, juh. Leo Võhandu. Neid on liiga palju, et siin esitada- 25 D.Sc,Ph.D kaitstud,neist 9 professorit, on esimese põlve kasvandikud. 1 doktoritöö on veel esitatud kaitsmisele.. Tallinn

13.Teadustöö põhisuunad andmeanalüüsi ja informaatika eri probleemid, mänguteooria
14.Jooksvad grandid ETF 5918 Arvsisestusliku eestikeelse kõnetuvastussüsteemi loomine puuetega inimestele TTÜ rehabilitatsioonitehnoloogia keskuses
15.Teaduspublikatsioonid

A.Torim, R.Kuusik. Problem and algorithms for finding the best decision. WSEAS Transactions on Information Science andapplications. ISSN 1790-0832, Issue 9, Vol.2, September 2005, pp.1462-1469

B. Viikmäe. Kõnetüüritav arvutisüsteem puuetega inimestele, Magistritöö, TTÜ Informaatikainstituut,Tallinn, 2005, 74 pp (käsikiri, töö kaitstud 24.10.2005)

L.Võhandu, T.Alumäe, B.Viikmäe, K.Sirts, Estonian Speech-Driven PC-Interface for Disabled Persons, The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April, 4-5,2005, Tallinn, Estonia, 359-364,ISBN 9985-894-83-9

T.Alumäe,Phonological and Morphological modeling in large vocabulary continuous Estonian speech recognition system,The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April, 4-5,2005, Tallinn, Estonia, 89-94,ISBN 9985-894-83-9

T. Veskioja, L. Võhandu, Constructing a Preference Model of a College Admissions Market, in the Proceedings of the International Conference on Educational Economics, August 26-28, 2005, Tartu, Estonia, 17 pp., ISBN 9985-4-0451-3.

T. Veskioja, L. Võhandu, Haridusturud Eestis ja mujal - teooria ja praktika (Education Markets In Estonia And Other Places - Theory And Practice), in proceedings of the Education and Economy 2005, Tallinn, Estonia, 2005, ISBN: 9985-894-85-5, pp.169-175.

R.Kuusik,G.Lind. Generator of Hypotheses. An Approach of Data Mining Based on Monotone Systems Theory. International Journal of Computational Intelligence, vol.1, 2004, ISSN: 1304-2386,pp. 49-53

R.Kuusik, G.Lind, Leo Võhandu, data Mining: Pattern Mining as a Clique Extracting Tasl. ICEIS (2) 2004: 519-522.

R.Kuusik,G.Lind, L.Võhandu. Frequent Pattern Mining as a Clique extracting Task. The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 18-21,2004- Orlando, Florida, USA, SCI 2004 Proceedings, Vol.IV,ISBN 980-6560-13-2,pp 425-428

T.Alumäe.Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for Estonian Using Morphems and Classes, Text,Speech and Dialogue 2004. Proceedings. Springer LNCS 3306, ISBN-3-540-23043-1, 245-252

T.Alumäe,L.Võhandu. Limited-Vocabulary Estonian Continuous Speech Recognition System using Hidden Markov Models. In: Informatica,2004,Vol.15,No.3,303-314.

T.Veskioja, L.Võhandu, A Framework For Solving Hard Variants Of Stable Matching Within A Limited Time, Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2004, pp. II-177 - II-182, ISBN: 972-98947-3-6, March 23-26, Lisbon, Portugal.

T.Veskioja, L.Võhandu, Majority Voting In Stable Marriage Problem With Couples, Proceedings of the 6th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2004, Volume 2, pp.442-447, ISBN: 972-8865-00-7, April 14-17, Porto.

viimati muudetud: 11.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Leo
2.Surname Võhandu
3.Institution Head of the Rehabilitation Technology laboratory of Informatics Institute of TUT
4.Position Head of the Rehabilitation Technology laboratory of Informatics Institute of TUT
5.Date of birth 02.09.1929 (day.month.year)
6.Education Ph.D. in Mathematics, University of Tartu 1955
7.Research and
professional experience
since 2002 Head of the Rehabilitation Technologies Scientific laboratory TTU
since 1997 - professor emeritus, TTU Institute of Informatics
1966-97 - TTU Institute of Informatics (chairman, senior scientist, associate professor, professor)
1959-1966 Head of the Biophysics Laboratory at UT, member of the Medical Faculty Scientific Board
1955-66 - UT department of applied mathematics
8.Academic degree Ph.D in mathematics
9.Dates and sites of
earning the degrees
UT 1955
10.Honours/awards Numerous smaller ones and the White Star orden of IV class
11.Research-administrative
experience
founding member of Tiger Leap Foundation, member of numerous societies and commissions in Estonia and abroad. Has headed many projects as in Estonia as well abroad. Last of those was EU THINK-project to teach disabled persons and find them workplaces
12.Supervised dissertations

A. A, DSc, 2005, superv. Leo Võhandu. Neid on liiga palju, et siin esitada- 25 D.Sc,Ph.D kaitstud,neist 9 professorit, on esimese põlve kasvandikud. 1 doktoritöö on veel esitatud kaitsmisele.. Tallinn

13.Current research program various problems in data analysis and informatics, gambling theory
14.Current grant funding ESF 5918 Creation of speech recognition number input system for disabled persons in TTU rehabilitation technology center
15.List of most important publications

A.Torim, R.Kuusik. Problem and algorithms for finding the best decision. WSEAS Transactions on Information Science andapplications. ISSN 1790-0832, Issue 9, Vol.2, September 2005, pp.1462-1469

B. Viikmäe. Kõnetüüritav arvutisüsteem puuetega inimestele, Magistritöö, TTÜ Informaatikainstituut,Tallinn, 2005, 74 pp (käsikiri, töö kaitstud 24.10.2005)

L.Võhandu, T.Alumäe, B.Viikmäe, K.Sirts, Estonian Speech-Driven PC-Interface for Disabled Persons, The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April, 4-5,2005, Tallinn, Estonia, 359-364,ISBN 9985-894-83-9

T.Alumäe,Phonological and Morphological modeling in large vocabulary continuous Estonian speech recognition system,The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April, 4-5,2005, Tallinn, Estonia, 89-94,ISBN 9985-894-83-9

T. Veskioja, L. Võhandu, Constructing a Preference Model of a College Admissions Market, in the Proceedings of the International Conference on Educational Economics, August 26-28, 2005, Tartu, Estonia, 17 pp., ISBN 9985-4-0451-3.

T. Veskioja, L. Võhandu, Haridusturud Eestis ja mujal - teooria ja praktika (Education Markets In Estonia And Other Places - Theory And Practice), in proceedings of the Education and Economy 2005, Tallinn, Estonia, 2005, ISBN: 9985-894-85-5, pp.169-175.

R.Kuusik,G.Lind. Generator of Hypotheses. An Approach of Data Mining Based on Monotone Systems Theory. International Journal of Computational Intelligence, vol.1, 2004, ISSN: 1304-2386,pp. 49-53

R.Kuusik, G.Lind, Leo Võhandu, data Mining: Pattern Mining as a Clique Extracting Tasl. ICEIS (2) 2004: 519-522.

R.Kuusik,G.Lind, L.Võhandu. Frequent Pattern Mining as a Clique extracting Task. The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 18-21,2004- Orlando, Florida, USA, SCI 2004 Proceedings, Vol.IV,ISBN 980-6560-13-2,pp 425-428

T.Alumäe.Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for Estonian Using Morphems and Classes, Text,Speech and Dialogue 2004. Proceedings. Springer LNCS 3306, ISBN-3-540-23043-1, 245-252

T.Alumäe,L.Võhandu. Limited-Vocabulary Estonian Continuous Speech Recognition System using Hidden Markov Models. In: Informatica,2004,Vol.15,No.3,303-314.

T.Veskioja, L.Võhandu, A Framework For Solving Hard Variants Of Stable Matching Within A Limited Time, Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2004, pp. II-177 - II-182, ISBN: 972-98947-3-6, March 23-26, Lisbon, Portugal.

T.Veskioja, L.Võhandu, Majority Voting In Stable Marriage Problem With Couples, Proceedings of the 6th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2004, Volume 2, pp.442-447, ISBN: 972-8865-00-7, April 14-17, Porto.

last updated: 11.10.2005

[ sulge aken ]