teema: Spinnorientatsiooni efektid tulevikupõrkuritel standardmudelis ja väljaspool
tunnusnumber: ETF6216
projekti tüüp: Eesti Teadusfondi grant
seisund: käimasolev
asutus: Tartu Ülikool
projekti juht: Stefan Groote
kestus: 01.01.2005 - 31.12.2008
kirjeldus: Ühe silmusega kvantkromodünaamika radiatsioonparandite arvutamine polariseeritud W-bosoni hadronlagunemisele, W+ -> up-tüübi kvark + down-tüübi antikvark, massiefekte arvesse võttes.
Algosakeste transversaalsest polarisatsioonist tingitud standardsete ja anomaalsete panuste arvutamine Z-bosoni spinnorientatsiooni lineaarpõrkuri LC protsessis e+e- -> Z gamma. Piirangute leidmine anomaalsetele Z Z gamma ja Z gamma gamma vastastikmõjudele.
Uuringud kõrgemate spinnitega väljade "dünaamilise" mitte-minimaalse elektromagnetilise vastastikmõju ja kalibratsiooniteooria seosest.

projektiga seotud isikud
nr nimi asutus amet  
1.Stefan GrooteTartu Ülikoolvanemteadur 
2.Hannes LiivatTÜ Füüsika Instituutteadur 
3.Rein-Karl LoideTallinna Tehnikaülikooldekaan, professor 
4.Ilmar OtsTÜ Füüsika Instituutvanemteadurv 
5.Rein SaarTartu Ülikooldotsent