teema: Andmekaevanduse meetodid ja rakendused (DMMA)
tunnusnumber: ETF5722
projekti tüüp: Eesti Teadusfondi grant
erialad: 1.2. Rakendusmatemaatika
2.9. Süsteemitehnika ja infotehnoloogia
seisund: käimasolev
asutus: Tartu Ülikool
projekti juht: Jaak Vilo
kestus: 01.01.2004 - 31.12.2006
kirjeldus: Andmekaevanduse meetodite ja rakenduste projekti (DMMA, Data Mining Methods and Applications) käigus arendame meetodeid ja tehnikaid suurte andmehulkade analüüsiks, peamiselt biomeditsiini valdkonna vajadustele tuginedes. Biomeditsiin on lai valdkond hõlmates muu hulgas DNA, RNA ja valkude primaarjärjestusi, suure läbilaskevõimega mkrokiipide abil kogutud numbrilisi geeniekspressiooni andmeid, mitmeid muid molekulaarbioloogilisi andmeid, teadustekstide abstraktide andmeid (tekstide kaevandamine, text mining eesmärgiga eraldada tekstidest välja struktureeritud infot), andmeid inimeste haiguste (kliinilised, laboritulemused, jne) ja elustiili kohta, ning geneetiliste ja biomarkerite andmeid. DMMA projekti eesmärk on arendada välja arvutuslikke meetodeid erinevate andmetüüpide ja reaalsete andmekogude analüüsiks.

Projekti käigus uurime erinevate rakenduste vajadusi ja teeme otsused konkreetsete analüüside läbiviimseks. Analüüsi käigus kogume kokku ja puhastame andmed, otsustame analüüsiformalismide, hinnangukriteeriumide üle, valime ja arendame edasi analüüsimeetodeid, ning arendame järeltöötlemise ning visualiseerimise vahendeid. Analüüsimeetoditest arendame edasi klasteranalüüsi, mustrite otsimist stringidest (sekventsidest), ja masinõppimise meetodeid. Rakendused on ennekõike geneetika ja terviseandmete analüüs ning erinevate bioloogiliste protsesside mehhanismide analüüs (alternatiivsplaissing) ning teadustekstide analüüs.

Põhiolemuselt on DMMA projekt arvutiteaduse algoritmiliste meetodite ja andmekaevanduse ja andmeanalüüsi meetodite arendamise projekt. Seos rakendustega annab võimaluse leida selliseid probleeme millele tehniliste lahenduste leidmine toob praktikas kõige suuremat kasu.

projektiga seotud isikud
nr nimi asutus amet  
1.Jaak ViloTartu Ülikooldotsent