teema: Spinnefektid t-kvargi ja raskete kalibratsioonibosonite tekke- ja lagunemsprotsessides
tunnusnumber: SF0181145s99
projekti tüüp: doktorandi teadustöö sihtfinantseerimine
asutus: Tartu Ülikool
nimi: Hannes Liivat

juhendaja
nimi asutus amet  
Ilmar OtsTartu Ülikool