Vladimir Fedossejev

[ elulookirjeldus ]

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.ETF6534Pehme kvantdünaamika ja singulaaroptika teooria
(TÜ Füüsika Instituut)
2005 - 2007
2.SF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
2002 - 2006
3.ETF5023Tahkiste mittelineaarne kvantdünaamika: lokaliseeritud ergastused korrastatud ja korrastamata süsteemides
(TÜ FI, vanemteadur)
2002 - 2004
4.ETF3864Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria
(TÜ Füüsika Instituut, v.tead.)
1999 - 2001
5.SF0380178s98Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
1997 - 2001