Helle Kaasik

[ elulookirjeldus ]

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.ETF6534Pehme kvantdünaamika ja singulaaroptika teooria
(TÜ Füüsika Instituut, järeldoktor)
2005 - 2007
2.SF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, teadur)
2002 - 2006
3.ETF5023Tahkiste mittelineaarne kvantdünaamika: lokaliseeritud ergastused korrastatud ja korrastamata süsteemides
(TÜ FI)
2002 - 2004
4.ETF3864Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria
(Tartu Ülikool, d.rant)
1999 - 2001
5.SF0181026s99Võnkemoodi mittelineaarne relakseerumine foononite genereerimisega
(Tartu Ülikool)