Vladimir Hižnjakov

[ elulookirjeldus ]

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.ETF6534Pehme kvantdünaamika ja singulaaroptika teooria
(Tartu Ülikool, vanemteadur)
2005 - 2007
2.SF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, lab. juh.)
2002 - 2006
3.ETF5023Tahkiste mittelineaarne kvantdünaamika: lokaliseeritud ergastused korrastatud ja korrastamata süsteemides
(TÜ Füüsika Instituut, TÜ professor TÜ FI laborijuhataja)
2002 - 2004
4.ETF3873Lisandtsentrite ja eksitonide kõrgrõhuspektroskoopia tahkistes madalatel temperatuuridel
(Tartu Ülikool, prof.)
1999 - 2002
5.ETF3864Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria
(TÜ Füüsika Instituut, prof.)
1999 - 2001
6.SF0380178s98Aine süvastruktuuri teooria
(Tartu Ülikool, prof.)
1997 - 2001
7.SF0181026s99Võnkemoodi mittelineaarne relakseerumine foononite genereerimisega
(Tartu Ülikool, professor)