Aleksei Šerman

[ elulookirjeldus ]

on seotud projektidega
nr tunnusnumber teema, asutus, amet kestus
1.ETF6655Korrastamatus ja juhtivuselektronide dünaamika Ti5Te4 tüüpi kristallivõrega ühendites
()
2006 - 2009
2.SF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
2002 - 2006
3.ETF5548Spektraalsete ja magnetiliste omaduste uurimine kahemõõtmelises tugevalt korreleeruvas elektronsüsteemis
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
2003 - 2005
4.ETF5033Elektronide transport ja relaksatsioon madaladimensionaalsetes elektrijuhtides
(TÜ FI, vanemteadur)
2002 - 2005
5.ETF4022Antiferromagneetikute omaduste uurimine moodukal dopeerimisel ja temperatuuril
(TÜ Füüsika Instituut, v.tead.)
2000 - 2002
6.ETF3872Elektronide koherantsus ja relaksatsioon madala Tc-ga metallkiledes
(TÜ Füüsika Instituut, v.tead.)
1999 - 2001
7.SF0380178s98Aine süvastruktuuri teooria
(TÜ Füüsika Instituut, vanemteadur)
1997 - 2001